Themadatabanken

Gerechtskosten – tarieven – intresten

Wettelijke interestvoet 2019: 2 %
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet,BS 14/01/2019, bl. 2731


Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken –Tarief 2019
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.- Indexatie. - Tarief 2019, BS 20/12/2018, bl. 101485

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 2e semester 2018: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 25/07/2018, bl. 59153


Regels en barema’s kosten en ereloon van de insolventiefunctionarissen
26 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, BS 27/04/2018, bl. 36928

Regels en barema’s ereloon en kosten schuldbemiddelaar vanaf 1 januari 2018
Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 23/01/2018, bl. 4288

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016: hetzelfde als 2013
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 15/02/2016, bl. 11483

Arbeidsgerechten – Medische deskundigen
Tarieven erelonen en kosten vanaf 1 januari 2016

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23/12/2015, bl. 77335

Tarieven akten (forfaitair bedrag) gerechtsdeurwaarders in strafzaken vanaf 1 september 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 31/08/2015, bl. 55466 Erratum BS 21/09/2015