Themadatabanken

Gerechtskosten – tarieven – intresten

Regels en barema’s kosten en ereloon van de insolventiefunctionarissen
26 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, BS 27/04/2018, bl. 36928

Regels en barema’s ereloon en kosten schuldbemiddelaar vanaf 1 januari 2018
Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 23/01/2018, bl. 4288 

Wettelijke interestvoet voor 2018: 2 %
Mededeling over de wettelijke interestvoet,
BS 11/01/2018, bl. 1270
5%;

Akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken - Tarief 2018
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2018, BS 20/12/2017, bl. 113851

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties
2e semester 2017: 8 % 
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 13/07/2017, bl. 72678 

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 
1e semester 2017: 8 %
 
27 JANUARI 2017. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 30/01/2017, bl. 14695

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016: hetzelfde als 2013
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016, BS 15/02/2016, bl. 11483 

Arbeidsgerechten – Medische deskundigen 
Tarieven erelonen en kosten vanaf 1 januari 2016 
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23/12/2015, bl. 77335 

Tarieven akten (forfaitair bedrag) gerechtsdeurwaarders in strafzaken vanaf 1 september 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 31/08/2015, bl. 55466 Erratum BS 21/09/2015

Kosten erelonen curatoren vanaf 1 januari 2012
Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren, BS 15/12/2011, bl. 74661

Erelonen schuldbemiddelaar vanaf 1 januari 2013 
Bericht. Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar,  BS15/01/2013, bl. 1464