Themadatabanken

Advocatuur

**Juridische tweedelijnsbijstand Compendium 1 september 2019

De Codex Provincie Balie Antwerpen (editie 29 mei 2019) vindt u hier online 

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie verricht door advocaat
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597

Bijlage:overzichtstabel maximumbedragen

Inwerkingtreding 1 september 2019


Verzekeringsattesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering vanaf aanslagjaar 2020

16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237

Inwerkingtreding 1 september 2019

Circulaire 2019/C/74 over debelastingvermindering voor premies vaneen rechtsbijstandsverzekering
Eerste commentaar op de wet van 22.04.2019 tot het toegankelijker maken vande rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019)
Circulaire2019/C/74 dd.24.07.2019

De Codex Provincie Balie Antwerpen (editie 29 mei 2019) vindt u hier online.


ADVOCATENORGANISATIES


Internationaal

Union Internationale des Avocats (UIA)

International Criminal Bar

International Bar Association

International Law Association

Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)


EU

CCBE

Council of the bars and law societies of the EU - Conseil des Barreaux de la Communauté