Bibliotheek

Nieuwsbrieven

Laatst gepubliceerde nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek 23 juli - 10 september 2021

Nieuwsbrief Wetgeving 14 augustus - 16 september 2021

Tweewekelijkse nieuwsbrieven:
- Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek  houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten, juridische publicaties en actualiteiten en juridische vormingen
- Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde wetgeving in het Belgisch Staatsblad en nieuw gepubliceerde arresten van het Grondwettelijk Hof 

Online archief

Abonneren

Bibliotheek informatie

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een ruime juridische collectie van ca. 11.000 volumes aan boeken en 185 titels tijdschriften, waarvan 115 lopende jaargangen.

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, StradaLex plus, Jurisquare, Monkey, Assuropolis, Socialweb, TaxWin Expert, Navigator(NL)).

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, volgens deze classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Een groot gedeelte van de tijdschriften is consulteerbaar in elektronisch formaat. Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de studiedienst.

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, die consulteerbaar is op het internet. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. De Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Openingsuren

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 16.30u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/260.72.68

bib@balieprovincieantwerpen.be

Medewerkers

Jurist-documentalist: Els Haagsman

Bibliotheekmedewerker: Sarah Boonen

Bibliotheekmedewerker: Maarten Tys

Rechtsbronnen

*Juridische verwijzingen en afkortingen (editie 2015)

Wetgeving

België

Kruispuntbank van de wetgeving

Belgisch Staatsblad.be (>1997)

Belgisch Staatsblad - rechtspersonen

Belgisch Staatsblad uitgegeven in Londen 1940-1944

Justel Databank Geconsolideerde Wetgeving en Databank Wetgevingsindex

SenLex - officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving

Reflex databanken

Vlaamse Codex (>1976)

Navigator Wetgeving Milieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en Energie

Hoven en rechtbanken in België

Portaalsite Ministerraad

Wallex: Base de données juridique de la Région Wallonne

Duitse vertalingen van wetteksten in BS  van De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV) -  zoekscherm   

Edulex: onderwijswetgeving en omzendbrieven

ebesluit.antwerpen.be: openbare besluiten van schepencollege en gemeenteraad Stad en Districten Antwerpen


Europa

Eurlex: Europese wetgeving

N-Lex: gemeenschappelijke toegangspoort voor het nationale recht van de lidstaten

E-Justice EU: Het Europees e-justitieportaal moet zich ontwikkelen tot een alomvattende website op het vlak van justitie 

OEIL databank (Europees Parlement): voorbereidende werken


Voorbereidende werken

Kamer van Volksvertegenwoordigers (>1832)

Senaat (>1995) (+ oude wetgevingsstukken 1834-1994 met beperkte zoekingang)

Vlaams Parlement 

Waals Parlement

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Europees parlement

Europees Parlement - Legislative Observatory


Rechtspraak

JUPORTAL - Arresten Hof van Cassatie en andere rechtscolleges

Arresten Grondwettelijk Hof

Arresten Hof van Cassatie (publicaties vanaf 1832 in pdf)

Arresten Raad van State (> 1994)

Raad voor Vergunningsbetwistingen

UNIA - rechtspraakdatabank inzake discriminatie en haatmisdrijven

Arrestendatabank Vlaams handhavingsbeleid

Europees Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (> 1960)

Eurlex: Zoeken in de nationale jurisprudentie van de lidstaten

Benelux Gerechtshof


Varia

Alimentatie rekentool Hoven & Rechtbanken

Fisconetplus Fiscale databank Federale overheidsdienst Financiën

Gecoördineerde statuten vanaf 1 mei 2019: www.notaris.be/statuten.

Hoge Raad voor de Justitie

Jur@

Indexcijfers

Ledenlijst Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten

Tafels Schryvers: Sterfte – en kapitalisatietafels

Formule Claeys "(2011)"

De nieuwe formule Claeys (Wet van 26.12.2013)

Huurcalculator FOD Economie

Sectorale CAO's gepubliceerd op site van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (> 1999)

Overzicht bronnen van nationale wetgeving wereldwijd (ENG - Library of Congress USA)

IATE : Juridische vertaalgids voor juridische concepten van EU lidstaten

Find-eR : EU Commissie bibliotheek catalogus (ENG)

Rollen App : Geïnformatiseerde rollen van de Balie Provincie Antwerpen - Afdeling Antwerpen

Juridische bibliotheken en uitgevers

Juridische bibliotheken

Bibliotheek van de Brusselse Balie

Bibliotheek van de Gentse Balie

Bibliotheek van de FOD Justitie

Rbib KULeuven

Universiteitsbibliotheek Gent

Elementaire bibliografie van het Belgisch recht: rechtgenoot

Deze bibliografie geeft per rechtstak een bondig overzicht van de belangrijkste handboeken, monografieën, tijdschriften, losbladige publicaties, CD-ROM's en electronische produkten. Daarnaast is er ook een overzicht van algemene publicaties en een hoofdstukje over Engelstalige publicaties inzake Belgisch recht.

Bestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas