Bibliotheek

Bibliotheek informatie

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een ruime juridische collectie van ca. 15.000 monografieën en 185 titels tijdschriften, waarvan 115 lopende jaargangen.

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken zoals Jura, LexNow, StradaLex plus, Jurisquare, Monkey, Assuropolis, Socialweb, TaxWin Expert, Navigator(NL).

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens deze classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Een groot gedeelte van de tijdschriften is consulteerbaar in elektronisch formaat. Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de studiedienst.

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus die consulteerbaar is op het internet. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. De Anet-catalogus ontsluit het bezit van bibliotheken die deel uitmaken van het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Openingsuren

Open

Elke werkdag van 8.30u - 12.30u en 13.00u - 16.30u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor (ere)advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen. Studenten dienen uitdrukkelijk telefonisch of via mail toegang te vragen en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/260.72.68

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliotheekmedewerker: Maarten Tys

Jurist: Ellen Herman

Rechtsbronnen

Juridische verwijzingen en afkortingen (editie 2023)

Wetgeving

België

Kruispuntbank van de wetgeving

Belgisch Staatsblad.be (>1997)

Belgisch Staatsblad - rechtspersonen

Belgisch Staatsblad uitgegeven in Londen 1940-1944

Justel Databank Geconsolideerde Wetgeving en Databank Wetgevingsindex

SenLex - officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving

Reflex databanken

Vlaamse Codex (>1976)

Navigator Wetgeving Milieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en Energie

Hoven en rechtbanken in België

Portaalsite Ministerraad

Wallex: Base de données juridique de la Région Wallonne

Duitse vertalingen van wetteksten in BS  van De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV) -  zoekscherm   

Edulex: onderwijswetgeving en omzendbrieven

Openbare besluiten van burgemeester, schepencollege en gemeenteraad Stad en Districten Antwerpen


Europa

Eurlex

N-Lex

E-Justice EU

OEIL databank (Europees Parlement)


Voorbereidende werken

Kamer van Volksvertegenwoordigers (>1832)

Senaat (>1995) (+ oude wetgevingsstukken 1834-1994 met beperkte zoekingang)

Vlaams Parlement 

Waals Parlement

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Europees parlement

Europees Parlement - Legislative Observatory


Rechtspraak

Nationaal

JUPORTAL - Arresten Hof van Cassatie en andere rechtscolleges

Arresten Grondwettelijk Hof

Arresten Hof van Cassatie (publicaties vanaf 1832 in pdf)

Arresten Raad van State (> 1994)

Raad voor Vergunningsbetwistingen

UNIA - rechtspraakdatabank inzake discriminatie en haatmisdrijven

Rechtspraak Klachtencommissies en Beroepscommissies Gevangeniswezen

Internationaal

Arrestendatabank Vlaams handhavingsbeleid

Europees Hof van Justitie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (> 1960)

Eurlex

Benelux Gerechtshof

Fisconetplus Fiscale databank Federale overheidsdienst Financiën

Gecoördineerde statuten vanaf 1 mei 2019: www.notaris.be/statuten.

Hoge Raad voor de Justitie

Jur@

Indexcijfers

Ledenlijst Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten

Tafels Schryvers: Sterfte – en kapitalisatietafels

Huurcalculator FOD Economie

Sectorale CAO's gepubliceerd op site van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (> 1999)

Overzicht bronnen van nationale wetgeving wereldwijd (ENG - Library of Congress USA)

IATE : Juridische vertaalgids voor juridische concepten van EU lidstaten

Find-eR : EU Commissie bibliotheek catalogus (ENG)

Rollen App : Geïnformatiseerde rollen van de Balie Provincie Antwerpen - Afdeling Antwerpen

Juridische bibliotheken en uitgevers

Bestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas