Voor advocaten

Verkiezingen 2022

Hierbij vindt u de formulieren voor kandidaatstelling/voordracht voor de verkiezingen van juni 2022:

Gelieve uw kandidatuur/voordracht uiterlijk op 16 mei 2022 om 12 uur in te dienen (schriftelijk bij de stafhouder via het secretariaat of per e-mail via directeur@balieprovincieantwerpen.be).

Codex Balie Provincie Antwerpen

Hierbij vindt u de Codex Balie Provincie Antwerpen alsook de bijlagen:

Synthesenota's raad van de Orde

Stageovereenkomst

Hierbij vindt u het modelcontract voor overeenkomst stage.

Sociale voorzieningen

Infomap sociale voorzieningen (PDF)

Bijlagen Infomap sociale voorzieningen (ZIP)

Informatiefiche Precura 23.09.2021

Precura_nota betreffende de rol van de raadgevende geneesheer 06.03.2020

Presentatie collectieve hospitalisatieverzekering Van Breda Risk & Benefits 10.10.2019

Presentatie BA-verzekering en cyberverzekering Van Breda Risk & Benefits 10.10.2019

Presentatie arbeidsongeschiktheidsverzekering Precura 10.10.2019

Presentatie Solidariteitsfonds en Voorzorgskas 10.10.2019

DPA Deposit

Presentatie DPA Deposit 10.10.2019

Nieuwe videos

Kernpunten fusie Balie Provincie Antwerpen: eenheid, service, solidariteit

Vanaf 1 september vormen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de balie provincie Antwerpen, met 2850 advocaten. Stafhouder mr. Marco Schoups licht de kernpunten van de fusie toe. Eerst en vooral betekent de fusie een eenwording en een eenheid van de balies. Een tweede aspect is de service of dienstverlening die geoptimaliseerd wordt. Het laatste kernpunt is solidariteit onder de advocaten en met de samenleving.

Fusie Balie Provincie Antwerpen: vruchtbare samenwerking tussen stafhouders

Vanaf 1 september vormen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de balie provincie Antwerpen, met 2850 advocaten. Stafhouder mr. Marco Schoups licht toe hoe de fusie tot stand is gekomen en hoe de stuurgroep van zes stafhouders, pro-stafhouders en vicestafhouders goed samenwerkte.

Nieuws van de Stafhouder

No items found.

Nieuws van de Balie

No items found.