Stagemeesters

VERPLICHTINGEN STAGEMEESTER

Aan onze balie zijn op dit moment maar liefst 500 stagiairs ingeschreven. Jonge advocaten die u hebben gekozen als mentor. Met uw stagemeesterschap engageert u zich er ook toe om uw stagiair gedurende de stage op te leiden en te begeleiden. Naast de dagdagelijkse begeleiding waarin u als stagemeester voorziet, bestaat een deel van de opleiding uit de stageverplichtingen die worden opgelegd vanuit de OVB of de orde. Deze verplichtingen zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. Daarom lijsten we deze graag voor u op, zodat het ook voor u als stagemeester duidelijk is aan welke verplichtingen uw stagiair moet voldoen.

Het transcript van de video vindt u hier terug.