Studiedienst

Studiedienst

Advocaten kunnen ook van op afstand beroep doen op de bibliotheek en studiedienst van de Orde. Deze diensten zijn betalend en enkel toegankelijk voor advocaten aan de balie van Antwerpen, ze zijn dus niet bestemd voor derden en dienen enkel private doeleinden. Levering van bepaalde documenten zal dan ook geweigerd worden indien hierdoor volgens de documentatiedienst enige bepaling van de auteurswetgeving zou overtreden worden. Volgende diensten worden aangeboden:

Documentleverantie

Documentleverantie is de snelste en gemakkelijkste manier om artikels, wetteksten of gepubliceerde rechtspraak te bekomen. Stel: u hebt de juiste verwijzing naar een artikel, wettekst of vonnis en u wil snel een kopie van het bewuste document. De bibliotheek beschikt over een omvangrijke verzameling databanken, monografieën, tijdschriften en andere juridische publicaties om de meeste van uw aanvragen onmiddellijk te kunnen voldoen. Indien nodig kan via interbibliothecair leenverkeer beroep worden gedaan op collecties van andere wetenschappelijke bibliotheken

Inhoudelijke opzoekingen

Wanneer u snel een selectie wil van rechtspraak, wetgeving, literatuur of andere documentatie over een willekeurig onderwerp, kan u een beroep doen op de dienst voor inhoudelijke juridische opzoekingen. U geeft hiervoor best een omschrijving van het onderwerp, welk soort informatie u wil ontvangen (literatuur, rechtspraak, wetgeving), en of u volledige documenten of enkel referenties wenst.

Bedrijfsinformatie

De dienst voor bedrijfsinformatie geeft u de mogelijkheid informatie te verkrijgen over handelsvennootschappen, VZW's en natuurlijke personen. De studiedienst maakt o.a. gebruik van commerciële gegevensbanken, die voordurend geactualiseerd worden met data uit het Belgisch Staatsblad, het handelsregister, RSZ-gegevens, incassobureau's enz. Bezorg ons de gegevens van de vennootschap (naam, eventueel adres en btw-nummer) en vermeld welke informatie u precies nodig hebt.

Attendering op maat

De studiedienst verzorgt naast de nieuwsbrieven ook attenderingen 'op maat'. U kan voor een bepaald omlijnd onderwerp opvolging vragen en dit zowel voor wetgeving, rechtspraak of literatuur. Iedere keer dat er iets verschijnt, wordt het U per mail doorgestuurd. De prijs wordt bepaald naar gelang onderwerp, zoekveld (aantal rechtsbronnen die geraadpleegd worden) en formaat (referenties en full text).

Bestelformulier

Wetgeving

België

Kruispuntbank van de wetgeving

Belgisch Staatsblad.be (>1997)

Belgisch Staatsblad uitgegeven in Londen 1940-1944

Justel Databank Geconsolideerde Wetgeving en Databank Wetgevingsindex

Bijlagen B.S.: Referentiedatabank Rechtspersonen 

Bijlagen B.S.: Referentiedatabank VZW's: akten tot 30/06/2003

Bijlagen B.S.: Akten van Rechtspersonen: vanaf 1/07/2003, vzw's + ondernemingen

Reflex databanken

Vlaamse Codex (>1976)

Hoven en rechtbanken in België

Portaalsite Ministerraad

Wallex: Base de données juridique de la Région Wallonne

Duitse vertalingen van wetteksten in BS  van De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV) -  zoekscherm   

Edulex: databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving

Notulus - Openbare besluiten van college en gemeenteraad Stad Antwerpen

Europa

Eurlex: Europese wetgeving

N-Lex: gemeenschappelijke toegangspoort voor het nationale recht van de lidstaten

PreLex: De databank van de interinstitutionele procedures

E-Justice EU: Het Europees e-justitieportaal moet zich ontwikkelen tot een alomvattende website op het vlak van justitie 

Voorbereidende werken

Kamer van Volksvertegenwoordigers (>1832)

Senaat (>1995) (+ oude wetgevingsstukken 1834-1994 met beperkte zoekingang)

Vlaams Parlement 

Waals Parlement

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Europees parlement

Europees Parlement - Legislative Observatory

Rechtspraak

Arbitragehof/Grondwettelijk Hof (> 1985)

Hof van Cassatie (samenvattingen > 1964; volledige tekst > 1990)

Hof van Cassatie arresten  van 1937 – 2001 (volledige tekst) (Verzameling KULeuven)

Raad van State (> 1994)

Raad voor vergunningsbetwistingen

Juridat

Europees Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (> 1960)

Eurlex: Zoeken in de nationale jurisprudentie van de lidstaten

Benelux Gerechtshof

Varia

Fisconetplus Fiscale databank Federale overheidsdienst Financiën

Hoge Raad voor de Justitie

Jur@

Indexcijfers

Tafels Schryvers:Sterfte – en kapitalisatietafels 2015

Formule Claeys

De nieuwe formule Claeys 2011

Huurcalculator FOD Economie

Sectorale CAO's gepubliceerd op site van het Federaal Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid (> 1999)