Studiedienst

Studiedienst van de Orde

Advocaten kunnen ook van op afstand beroep doen op de bibliotheek en studiedienst van de Orde. Deze diensten zijn betalend en enkel toegankelijk voor advocaten van de Balie Provincie Antwerpen. Ze zijn dus niet bestemd voor derden en dienen enkel private doeleinden. Levering van bepaalde documenten zal dan ook geweigerd worden indien hierdoor volgens de documentatiedienst enige bepaling van de auteurswetgeving zou overtreden worden. 

Volgende diensten worden aangeboden:

Documentleverantie

Documentleverantie is de snelste en gemakkelijkste manier om artikels, wetteksten of gepubliceerde rechtspraak te bekomen. Stel: u hebt de juiste verwijzing naar een artikel, wettekst of vonnis en u wil snel een kopie van het bewuste document. De bibliotheek beschikt over een omvangrijke verzameling databanken, monografieën, tijdschriften en andere juridische publicaties om de meeste van uw aanvragen onmiddellijk te kunnen voldoen. Indien nodig kan via interbibliothecair leenverkeer beroep worden gedaan op collecties van andere wetenschappelijke bibliotheken

Inhoudelijke opzoekingen

Wanneer u snel een selectie wil van rechtspraak, wetgeving, literatuur of andere documentatie over een willekeurig onderwerp, kan u een beroep doen op de dienst voor inhoudelijke juridische opzoekingen. U geeft hiervoor best een omschrijving van het onderwerp, welk soort informatie u wil ontvangen (literatuur, rechtspraak, wetgeving), en of u volledige documenten of enkel referenties wenst.

Bedrijfsinformatie

De dienst voor bedrijfsinformatie geeft u de mogelijkheid informatie te verkrijgen over handelsvennootschappen, VZW's en natuurlijke personen. De studiedienst maakt o.a. gebruik van commerciële gegevensbanken, die voordurend geactualiseerd worden met data uit het Belgisch Staatsblad, het handelsregister, RSZ-gegevens, incassobureau's enz. Bezorg ons de gegevens van de vennootschap (naam, eventueel adres en btw-nummer) en vermeld welke informatie u precies nodig hebt.

Attendering op maat

Voor attenderingen in verband met uw vakdomein, verwijst de studiedienst u graag door naar het Knowlex platform. Dit online platform wordt door de Orde ter beschikking gesteld voor kennisdeling onder advocaten. Knowlex is gestructureerd volgens de vakgroepenstructuur die voorheen gehanteerd werd op Mijn Balie. Indien u zich aansluit bij een vakgroep naar uw voorkeur, kunt u via de alert-functionaliteit van Knowlex op de hoogte gehouden worden van interessante nieuwtjes binnen uw vakdomein.

Klik hier om toegang te krijgen tot Knowlex : https://www.balieantwerpen.be/dashboard-2/mijnbalieantwerpen