Juridische vormingen

Onze selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen


Onderaan bevindt zich een lijst met de belangrijkste juridische opleidingsinstituten

Curator-Vereffenaar 2023 - KULeuven Postacademische juridische vorming
KULeuven, de KULAK en UAntwerpen in nauw overleg met de Ondernemingsrechtbanken - dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en in Leuven: Programma

NIEUW:
Postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
AHLEC, Universiteit Antwerpen
Opleidingsinfo

Douane en accijnzen
Permanente vorming douane en accijnzen - Antwerp tax academy, Universiteit Antwerpen: Informatie

Inleiding tot de diamantsector
Gandaius Academy, Gent 6, 13, 20 juni en 21 en 28 september 2023: Programma

Omgevingsrecht
Opleiding 'Aarde, Vuur, Lucht en Water: het omgevingsrecht door de bril van de vier natuurelementen'
Prof. Hendrik Schoutens, Gandaius Academy, Gent 13, 20, 27 maart, 8, 15 en 22 mei 2024: Programma

Februari

*Update intellectuele eigendomsrechten - Nexus UAntwerpen Stadscampus studieavond 7 februari 2023 + livestream: Programma

*Het voorrecht van rechtsmacht vandaag - Lexalert webcast 7 februari 2023: Programma

*Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht - M&D Seminars virtual classroom 7 februari 2023: Programma

*Actualia insolventierecht - M&D Seminars virtual classroom 7 februari 2023: Programma

*Mededinging: een praktijkgerichte update - M&D Seminars live webinar 7 februari 2023: Programma

*Het verbintenissenrecht anno 2023: het antwoord op 12 actuele kernvragen - LegalLearning webinar 7 februari 2023: Programma

*Zaakaansprakelijkheid en onzorgvuldigheid - Gandaius Academy Gent 7 februari 2023: Programma

*Artificial Intelligence in het privaat- en ondernemingsrecht: enkele recente ontwikkelingen - Gandaius Academy Gent 9 februari 2023: Programma

*Impact nieuw BW op B2B (bijzondere) overeenkomsten - M&D Seminars virtual classroom 9 februari 2023: Programma

*Personen- en Familierecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Brussel 9 februari 2023: Programma

*Openbare verkoop van een onroerend goed - die Keure Zwijnaarde + livestream 9 februari 2023: Programma

*Fiscale procedure noodzakelijke update. Belang en toepassing hervorming - Lexalert webcast 10 februari 2023: Programma

*Een nieuwe wind voor de staatshervorming - Intersentia-KULeuven Campus Brussel 10 februari 2023: Programma

*Appartementsrecht: een update - LegalLearning webinar 10 februari 2023: Programma

*Personen- en Familierecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - KULAK Kortrijk 13 februari 2023: Programma

*10 jaar fiscale antimisbruikbepaling - 10 jaar Vlaamse fiscale gunstregeling - PUC Notariaat KULeuven en KULAK Kortrijk 13 februari 2023: Programma

*Actualia ICT contracten - M&D Seminars virtual classroom 14 februari 2023: Programma

*Onrechtmatige bedingen in overeenkomsten in B2c en B2B - Lexalert webcast 15 februari 2023: Programma

*Advocatenerelonen - die Keure Gent + livestream 16 februari 2023: Programma

*Rechtspraakoverzicht appartementsrecht - M&D Seminars live webinar 17 februari 2023: Programma

*Grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering - KULeuven Postacademische vorming webinar 21 februari 2023: Programma

*Personen- en Familierecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - UHasselt 28 februari 2023: Programma

*Een deficitaire vereffening - M&D Seminars virtual classroom 28 februari 2023: Programma

*Hervorming van het seksueel strafrecht - Gandaius Academy Gent 28 februari 2023: Programma

*Sociale huisvesting - die Keure webinar 28 februari 2023: Programma

Maart

*Het nieuwe Handboek Bouwrecht - Bespreking van de privaatrechtelijke aspecten - Nexus UAntwerpen Stadscampus 2 maart 2023: Programma

*Personen- en Familierecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - KLULeuven + livestream 2 maart 2023: Programma

*PUC Willy Delva 49: Het familiaal vermogenssrecht na de codificatie - Gandaius Academy Gent 2 maart 2023: Programma

*Jaarlijkse studiedag grensoverschrijdende tewerkstelling - M&D Seminars 2 maart 2023: Programma

*Vastgoedrecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Brussel 9 maart 2023: Programma

*De eerste rechtspraak na de nieuwe B2B wet - M&D Seminars virtual classroom 9 maart 2023: Programma

*Gezinsfiscaliteit in (conflictueuze) familietransities - Nexus UAntwerpen Stadscampus 10 maart 2023: Programma

*Vastgoedrecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Kortrijk 13 maart 2023: Programma

*De bescherming van de onderneming als contractant - M&D Seminars virtual classroom 14 maart 2023: Programma

*Factuur en factuurvoorwaarden - M&D Seminars live webinar 14 maart 2023: Programma

*Tafels Schryvers - begroting lichamelijke schade - ALLIC UAntwerpen Stadscampus 14 maart 2023: Programma

*Minnelijke invordering van consumentenschulden - Gandaius Academy Gent 15 maart 2023: Programma

*Bemiddelen bij exitgesprekken - Nexus UAntwerpen Stadscampus 16 maart 2023: Programma

*Diversiteit en justitie - die Keure i.s.m. Universiteit Gent en balie Gent 17 maart 2023: Programma

*Mensenrechteninstituut - Nexus UAntwerpen Stadscampus 17 maart 2023: Programma

*Vastgoedrecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Hasselt 21 maart 2023: Programma

*Actualia materieel en procedureel cyberstrafrecht - M&D Seminars live webinar 21 maart 2023: Programma

*Vereffening-verdeling: actuele knelpunten - M&D Seminars virtual classroom 21 maart 2023: Programma

*De overmachts- en imprevisieleer bij contracten - Gandaius Academy Gent 21 maart 2023: Programma

*Grensoverschrijdend werken binnen de EU - die Keure Antwerpen 21 maart 2023: Programma

*De alarmbelprocedure: belangrijke wijzigingen met grote verantwoordelijkheden bestuursorgaan - Lexalert webcast 22 maart 2023: Programma

*Vastgoedrecht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Leuven + livestream 23 maart 2023: Programma

*Conflicten en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - Nexus UAntwerpen Stadscampus 23 maart 2023: Programma

*Burgerlijke ongehoorzaamheid, een volgende stap in het klimaatactivisme - Nexus UAntwerpen 24 maart 2023: Programma

*Updateseminarie SocialWin: Sociaal recht en actualiteit - Indicator-Larcier webinar 27 maart 2023: Programma

*Actualia publiek recht - M&D Seminars Antwerpen + livestream 28 maart 2023: Programma

*IP- en ICT-recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Brussel 30 maart 2023: Programma

*Belgisch mededingingsrecht - 11de editie van de jaarconferentie Competitio - De experten Brussel 30 maart 2023: Programma

April

*IP- en ICT-recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Kortrijk 17 april 2023: Programma

*100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid - Nexus UAntwerpen Stadscampus studieavond 18 april 2023+ livestream: Programma

*Nieuwe mobiliteit: verzekering, wegcode, wegverkeerswet en rijbewijs - Gandaius Academy Gent 19 april 2023: Programma

*Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed - LegalLearning webinar 20 april 2023: Programma

*Koop en verkoop van dieren: juridische en diergeneeskundige aspecten - die Keure Merelbeke + livestream 20 april 2023: Programma

*IP- en ICT-recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Hasselt 25 april 2023: Programma

*IP- en ICT-recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Leuven + livestream 27 april 2023: Programma

*Lustrum Boek XX WER - die Keure Gent + livestream 27 april 2023: Programma

*Auteurscontracten - Heel wat nieuws onder de zon! - Gandaius Academy Gent 28 april 2023: Programma

Mei

*Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof: een praktische toelichting - Gandaius Academy Gent 11 mei 2023: Programma

*Gerechtelijk recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Brussel 11 mei 2023: Programma

*Lokale en Regionale Belastingen - anno 2023 - die Keure Gent 12 mei 2023: Programma

*Gerechtelijk recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Kortrijk 15 mei 2023: Programma

*Overheidsopdrachten - die Keure Gent 16 mei 2023: Programma

*Geschillenbeslechting binnen vennootschappen - de nationale opzetting van vennootschappen - PUC Notariaat KULeuven en KULAK Kortrijk 22 mei 2023: Programma

*Gerechtelijk recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Hasselt 23 mei 2023: Programma

*Actualia ontslagrecht - M&D Seminars 23 mei 2023: Save the date

*Gerechtelijk recht 2023 - Themis cyclus 2022-2023 - Leuven + livestream 25 mei 2023: Programma

*Verplichtingen i.h.k.v. de dienstenwet, AVG/GDPR, sociale/fiscale regelgeving - Nexus UAntwerpen Stadscampus 26 mei 2023: Programma

Juni

*Patrimonium 2022 - die Keure Oostkamp 29 juni 2023: Programma

September

*Taal en recht - Gandaius Academy Gent 19 september 2023: Programma

Oktober

*Workshop 'Effective Communication for Lawyers' - Gandaius Academy Gent 12 oktober 2023: Programma

*UIA Congress Roma 2023 - 67e congres van de Union Internationales des Avocats, Rome 25-29 oktober 2023: Programma

December

*Dieren en juridische ongelijkheid - Gandaius Academy Gent 8 december 2023: Programma

Opleidingsinstituten

Opleidingsinstituut OVB
De OVB voorziet in opleidingen voor de advocaat via een nieuw Opleidinginstituut.
Naast de beroepsopleiding voor de advocaat-stagiairs wordt er nu ook ingezet op 'levenslang leren'.
Toegankelijk via het Privaat luik OVB:
https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/levenslang-leren-met-het-opleidingsinstituut

Opleidingsaanbod


Larcier - Intersentia opleidingen

Overzicht opleidingen

die Keure opleidingen

Opleidingskalender

Story Publishers opleidingen
Overzicht opleidingen

NEXUS Universiteit Antwerpen

Opleidingsaanbod

Postacademische opleiding bemiddeling

Permanente vorming bemiddeling

Themis Cyclus 2022-2023 - KULeuven
Overzicht opleidingen

KU Leuven Fac. Rechtsgeleerdheid - Postacademische Juridische Vorming
Overzicht opleidingen

Gandaius Academy Universiteit Gent
Overzicht opleidingen

Pro Mediation
Opleidingen Bemiddeling
Info

Procura Basisopleidingen Schuldbemiddeling
5 september - 21 november 2022
Info

Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV)
Opleidingen bemiddeling


Alle opleidingen Bemiddeling
Overzicht van alle erkende opleidingsinstanties

LegalLearning
Webinars - zowel Live opleidingen al on demand opleidingen
www.legallearning.be

Lexalert - The Tax & Legal Academy

Opleidingsoverzicht

Politeia opleidingen
https://politeia.be/nl/opleidingen

EuroPConcept
Online opleidingen: www.de-experten.be/europconcept
Klassieke studiemiddagen Kontich: www.europconcept.be

Curator-webinars
Confocus - Programma

Webinar-reeks Schuldbemiddeling
Confocus - Programma


Bestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas