Juridische vormingen

Onze selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen

Langdurige cycli

*CBR studieavonden 2018-2019 : Programma

*CBR workshops 2018-2019 : Programma

*CBR –Bemiddeling programma 2018-2019 : Programma

*Opleiding bewindvoerders arrondissement Antwerpen : 14 september – 23 november 2018 : Programma

November

*TPR Webinarreeks rechtspraakoverzichten : 21.11.2018: Huwelijk (12.00u tot 14.00u) – Meester Annette Van Thienen / 30.11.2018: Echtscheiding (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers / 11.12.2018: Alimentatie (12.00u tot 14.00u) – Meester Steven Brouwers : Programma

*Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op governance, bestuur, organen en werking - Lexalert online seminarie 20 november 2018 : Programma

*Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wet van 18 juni 2018 - Intersentia, Gent 29 november 2018 : Programma

*Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op kapitaal en effecten, stemrechten en overdracht van effecten - Lexalert online seminarie - 9 november 2018 : Programma

*Studieavond: Ouderschap - Larcier opleiding, Gent 20 november 2018 : Programma

*Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op governance, bestuur, organen en werking - Lexalert online seminarie 20 november 2018 : Programma

*Marketing juridisch beantwoord - Intersentia, Brussel 20 november 2018 : Programma

*EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst - M&D Seminars, Kontich 22 november 2018 : Programma

*Colloquium: De uitholling van het beroepsgeheim?- Larcier opleiding Gent 22 november 2018 : Programma

*Conferentie over de toekomst van het Vlaamse onderwijs - Vlaamse Juristen Vereniging, Brussel 22-23 november 2018 : Programma

*Webinar: Huwelijk. Overzicht van rechtspraak (2012-2016) - M&D Seminars, 24 november 2018 : Programma

*Vlaams huurdecreet – Bespreking van de clausules in huurovereenkomsten - Lexalert online seminarie 26 november 2018 : Programma

*Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor de kinderen - Larcier opleiding, Zedelgem 27 november 2018 : Programma

*Aandeelhoudersovereenkomsten - M&D Seminars, Gent 27 november 2018 : Programma

*Fiscale eindejaarsoptimalisatie - M&D Seminars, Gent 27 november 2018 : Programma

*De spaar- en beleggingsverzekering als instrument voor vermogensstructurering en successieplanning - Lexalert online seminarie 27 november 2018 : Programma

*Actualia overheidsopdrachten - M&D Seminars, Gent 28 november 2018 : Programma

*Studieavond: De magistratuur onder vuur? - Larcier opleiding, Leuven 29 november 2018 : Programma

*Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht: een grondige update - Larcier opleiding, Zwijnaarde 29 november 2018 : Programma

*De aftrek voor innovatie-inkomsten: een andere kijk op innovatiefiscaliteit aangevuld met praktijkervaringen - Intersentia opleidingen - Gent 29 november 2018, Antwerpen 6 december 2018 : Programma

*Actuele knelpunten in het sociaal procesrecht - CBR opleiding, Antwerpen 29 november 2018 : Programma

*Webinar: Echtscheiding. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016) - M&D Seminars 30 november 2018 : Programma

*Extra sessies Het nieuwe erfrecht incl. nieuwigheden reparatiewetgeving - Intersentia, Antwerpen 30 november 2018, Kortrijk 14 december 2018 : Programma

*CCB Conferentie 2018: Artificiële intelligentie - Lille 30 november 2018 : Programma

December

*De aanpassing van de Wet op de Appartementsmede-eigendom - Gompels & Svacina, Blankenberge, 6 december 2018 Rillaar 11 december 2018 : Programma

*Updateseminarie Btw - Larcier opleiding, Antwerpen 3 december 2018 : Programma

*Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging - VJV, Gent 3 december 2018 : Programma

*Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken - Een update n.a.v. de omzetting van de EU-Richtlijn naar Belgisch recht M&D Seminars 4 december 2018 : Programma

*Seminarie: De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen? - Larcier opleiding, Brussel 4 december 2018 : Programma

*Webinar Day 2018 - Ondernemingsrecht - M&D Seminars, 5 december 2018 : Programma

*Colloquium van het tijdschrift Res & jura immobilia: Verzekeringen en vastgoed - Larcier, Brussel 6 december 2018 : Programma

*Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon? - Larcier opleiding, Gent 6 december 2018 : Programma

*Waar blijft de tijd in een juristenwereld? Over timemanagement & focus - Larcier, twee opleidingsvoormiddagen - Antwerpen 7 december 2018 : Programma

*ICAV III IIIde Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht - Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV) Leuven 7 december 2018 : Programma

*Up-to-date Vastgoedrecht najaar 2018 - Lexalert online seminarie 7 december 2018 : Programma

*Colloquium : De vereiste van legaliteit: een beginsel van de Belgische democratie in gevaar? - Larcier, Brussel 7 december 2018 : Programma

*Webinar: Alimentatie. Overzicht van rechtspraak (2012 -2016) - M&D Seminars 11 december 2018 : Programma

*Juridische en fiscale impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen - Larcier opleiding, Gent  11 december 2018 : Programma

*Colloquium – Vijftig jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? Hommage aan Ernest Krings & Marcel Storme - Larcier, Justitiepaleis van Brussel 14 december 2018 : Programma

*Colloquium: De archieven van de misdaad - Onvermoede schatten van de gerechtelijke politie Larcier, Gent  14 december 2018 Met voorstelling boek en mogelijkheid Vrij bezoek aan tentoonstelling Het Museum van de misdaad : Programma

Februari

*Marketing juridisch beantwoord - Intersentia, Antwerpen 19 februari 2019 2018 : Programma

Mei

*Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit) - Intersentia, Sint-Niklaas 16 mei 219 : Programma

Bestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas