Juridische vormingen

Onze selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen


Onderaan bevindt zich een lijst met de belangrijkste juridische opleidingsinstituten

NIEUW:
Postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
AHLEC, Universiteit Antwerpen
Opleidingsinfo

Douane en accijnzen
Permanente vorming douane en accijnzen - Antwerp tax academy, Universiteit Antwerpen: Informatie

Oktober

*Rechterlijke onafhankelijkheid: gezamenlijke themadag VJV en NJV - Antwerpen 7 oktober 2022: Programma

*Symposium Re-integratie na internering - PC Sint-Jan Baptist Zelzate 7 oktober 2022: Programma

*Impact nieuw verbintenissenrecht op vennootschappelijke transactiepraktijk - Lexalert webcast 7 oktober 2022: Programma

*Arbeidsdeal - Lexalert webcast 7 oktober 2022: Programma

*Bestuurdersaansprakelijkheid - M&D Seminars virtual classroom 11 oktober 2022: Programma

*Productaansprakelijkheid - M&D Seminars live webinar 11 oktober 2022: Programma

*Aansprakelijkheid arbeidsongevallen, procedures, aansprakelijkheid, relatie inspectie - Lexalert webcast 11 oktober 2022: Programma

*Praktische toepassing van de Indicatieve Tabel (eerste sessie) - Politeia Leuven 12 oktober 2022: Programma

*Deontologie voor advocaten - M&D Seminars virtual classroom 13 oktober 2022: Programma

*Contracteren met bestuurders en managers anno 2022 - M&D Seminars virtual classroom 13 oktober 2022: Programma

*25 jaar Vlaamse Wooncode - 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021- die Keure Gent + livestream13 oktober 2022: Programma

*Fiscale procedure noodzakelijke update - Lexalert webcast 13 oktober 2022: Programma

*Juridische actualia op maat van de gerechtsdeurwaarder anno 2022 - die Keure Kortrijk 15 oktober 2022: Programma

*De richtlijn digitale communicatie toegelicht en gedemonstreerd - Balie Antwerpen/Griffies eerste aanleg, webinar 18 oktober 2022: Inschrijven via private luik

*Eén jaar toepassing van het nieuwe goederenrecht - Nexus UAntwerpen Stadscampus studieavond + livestream 18 oktober 2022: Programma

*GDPR - Internationale datatransfers na Schrems II - Lexalert webcast 18 oktober 2022: Programma

*Nightmare on wheels: juridische aandachtspunten (focus op voortbewegingstoestellen en zelfrijdende werktuigen) - M&D Seminars live webinar 18 oktober 2022: Programma

*Gerechtelijke reorganisatie in de praktijk: mogelijkheden, toepassingen, beperkingen! - Lexalert webcast 19 oktober 2022: Programma

*Actualia woninghuur anno 2022 - M&D Seminars virtual classroom 20 oktober 2022: Programma

*Capita Selecta Energierecht 2021 - Intersentia Leuven 20 oktober 2022: Programma

*Een blik op het verzekeringsrecht anno 2022 en in de toekomst - ALLIC UAntwerpen Stadscampus 21 oktober 2022: Programma

*Actualia energierecht en projectontwikkeling - M&D Seminars virtual classroom 21 oktober 2022: Programma

*Cybercrime, een kijk 'down the rabbit hole' - Story Publishers 46e Cyclus UPV, Brugge 21 oktober 2022: Programma

*Een praktische rondleiding doorheen het landschap van openbaarheid van bestuur - Gent 21 oktober 2022: Programma

*Hoe conflicten tussen aandeelhouders oplossen? Hoe kan de gerechtelijke geschillenregeling helpen? - Lexalert webcast 21 oktober 2022: Programma

*Bemiddeling - die Keure Gent 25 oktober 2022: Programma

*Actualia ondernemingsrecht anno 2022 - M&D Seminars studiedag 25 oktober 2022: Programma

*Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules - M&D Seminars virtual classroom 25 oktober 2022: Programma

*Actualia ondernemingsrecht anno 2022 - M&D Seminars Gent of livestream 25 oktober 2022: Programma

*Deskundig verloop van het deskundigenonderzoek - die Keure Gent 26 oktober 2022: Programma

*De opmaak van een aangifte nalatenschap: complexer dan het lijkt - M&D Seminars virtual classroom 27 oktober 2022: Programma

*Studiedag Launch Blauwe Reeks Arbeidsrecht - Fac. Rechtsgeleerdheid KULeuven + livestream 27 oktober 2022: Programma

*Drie knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht - M&D Seminars virtual classroom 27 oktober 2022: Programma

*Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie - M&D Seminars webinar 27 oktober 2022: Programma

November

*Filosofen over belastingen (eerste lezing Jean Jacques Rousseau) - Antwerp Tax Academy 3 november 2022: Programma

*Algemene voorwaarden - M&D Seminars live webinar 8 november 2022: Programma

*STORM-trefdag: Omgevingsrecht - die Keure Gent 9 november 2022: Programma

*Bestuurdersaansprakelijkheid: wanneer, anticiperen, gevolgen - Lexalert webcast 10 november 2022: Programma

*Overheidsopdrachten: Regelmatigheidsonderzoek van offertes - vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel - die Keure Gent 10 november 2022: Programma

*Het nieuwe goederenrecht door de bril van de (ver)huurder - M&D Seminars virtual classroom 10 november 2022: Programma

*Nieuwe garantieregelingen in het consumentenrecht, impact en toepassing - Lexalert webcast, R. Steennot 14 november 2022: Programma

Wat weet de fiscus van uw vermogen? - Lexalert webcast 15 november 2022: Programma

*Het nieuwe jeugddelinquentierecht - M&D Seminars live webinar 17 november 2022: Programma

*Parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie? - Die Keure Brussel 18 november 2022: Programma

*20 jaar TBO - Intersentia i.s.m. LegalLearning Wilrijk (Antwerpen) 8 november 2022: Programma

*Praktische toepassing van de Indicatieve Tabel (tweede sessie) - Gent 10 november 2022: Programma

*Burenhinder door de bril van het gerechtelijk recht - M&D Seminars virtual classroom 17 november 2022: Programma

*Het nieuwe jeugddelinquentierecht - M&D Seminars live webinar 17 november 2022: Programma

*Overheidsopdrachten van beperkte waarde en raamovereenkomsten - Politeia webinar 18 november 2022: Programma

*Alcohol in het verkeer (Reeks Verkeer) - Politeia Westerlo 21 november 2022: Programma

*Lichamelijke schade: berekening en kapitalisatie - M&D Seminars live webinar 22 november 2022: Programma

*Kinderrechten, sociale rechten en staatloosheid - Leerstoel Migratie- en migrantenrecht Antwerpen 22 november 2022: Programma

*De geschillenregeling tussen aandeelhouders - M&D Seminars virtual classroom 22 november 2022: Programma

*15 jaar rechtsplegingsvergoeding in strafzaken - M&D Seminars live webinar 24 november 2022: Programma

*Faillissementsrecht. Overzicht van recente rechtspraak - M&D Seminars virtual classroom 24 november 2022: Programma

*De procedure van gerechtelijke reorganisatie: ervaringen uit de praktijk - Story Publishers 46e Cyclus UPV, Brugge 25 november 2022: Programma

*Telefonieonderzoek in strafzaken (Reeks Strafrecht) - Politeia Hasselt 25 november 2022: Programma

*De nieuwe klokkenluidersregeling, correcte interpretatie en toepassing - Lexalert webcast 4 oktober 2022: Programma

*Consumentenbescherming en handelspraktijken in een digitale wereld - M&D Seminars 29 november 2022: Programma

*Hoe valkuilen vermijden bij koop/verkoop van onroerende goederen? - die Keure Zwijnaarde 29 november 2022: Programma

December

*Ruimtelijke uitvoeringsplannen - die Keure Gent 1 december 2022: Programma

*Het hoe en waarom van valse bekentenissen (Reeks Strafrecht) - Politeia Leuven 5 december 2022: Programma

*Bemiddeling en Maatregelen (BEM): een uitgelezen tool voor alternatieve maatregelen - Story Publishers 46e Cyclus UPV, Brugge 9 december 2022: Programma

*Paralegal Day 2022 - NCOI Learning Congres Elewijt Center 13 december 2022: Programma

*Drugs in het verkeer (Reeks Verkeer) - Politeia Boom 14 december 2022: Programma

Februari

*Update intellectuele eigendomsrechten - Nexus UAntwerpen Stadscampus studieavond 7 februari 2023 + livestream: Programma

April

*100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid - Nexus UAntwerpen Stadscampus studieavond 18 april 2023+ livestream: Programma

Opleidingsinstituten

Opleidingsinstituut OVB
De OVB voorziet in opleidingen voor de advocaat via een nieuw Opleidinginstituut.
Naast de beroepsopleiding voor de advocaat-stagiairs wordt er nu ook ingezet op 'levenslang leren'.
Toegankelijk via het Privaat luik OVB:
https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/levenslang-leren-met-het-opleidingsinstituut

Opleidingsaanbod


Larcier - Intersentia opleidingen

Overzicht opleidingen

die Keure opleidingen

Opleidingskalender

Story Publishers opleidingen
Overzicht opleidingen

NEXUS Universiteit Antwerpen

Opleidingsaanbod

Postacademische opleiding bemiddeling

Permanente vorming bemiddeling

Themis Cyclus 2022-2023 - KULeuven
Overzicht opleidingen

KU Leuven Fac. Rechtsgeleerdheid - Postacademische Juridische Vorming
Overzicht opleidingen

Pro Mediation
Opleidingen Bemiddeling
Info

Procura Basisopleidingen Schuldbemiddeling
5 september - 21 november 2022
Info

Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV)
Opleidingen bemiddeling


Alle opleidingen Bemiddeling
Overzicht van alle erkende opleidingsinstanties

LegalLearning
Webinars - zowel Live opleidingen al on demand opleidingen
www.legallearning.be

Lexalert - The Tax & Legal Academy

Opleidingsoverzicht

Politeia opleidingen
https://politeia.be/nl/opleidingen

EuroPConcept
Online opleidingen: www.de-experten.be/europconcept
Klassieke studiemiddagen Kontich: www.europconcept.be

Curator-webinars
Confocus - Programma

Webinar-reeks Schuldbemiddeling
Confocus - Programma


Bestelformulier

Nieuwsbrieven

We stellen voor u twee-wekelijks 3 nieuwsbrieven op. Een Nieuwsbrief Advocatuur,  die u op de hoogte houdt van nieuwigheden in het juridisch landschap: actualiteiten, wetgeving, literatuur, rechtspraak, studiedagen etc, een Nieuwsbrief Wetgeving, met selecties van recent gepubliceerde federale en Vlaamse wetgeving in het Belgisch Staatsblad en van de arresten van het Grondwettelijk Hof en daarnaast worden ook alle aanwinsten van de bibliotheek opgelijst.

In het online archief kan u vorige nieuwsbrieven nalezen

Abonneren op deze nieuwsbrieven kan gratis door op een van de volgende links te klikken.

Bibliotheek

Collectie

De bibliotheek van de Orde van Advocaten bezit een collectie van ca. 7000 monografieën en 135 lopende tijdschriften. 

Bovendien kan in de bibliotheek gebruik gemaakt worden van belangrijke databanken (o.a. Jura, Strada, Jurisquare, Juridisk, Fiscalnet)

Monografieën staan naar het voorbeeld van de KULeuven gerangschikt volgens rechtstak, middels volgende classificatie.

Recente afleveringen van tijdschriften bevinden zich in de stille leeszaal. Oudere jaargangen staan in de rekken in de grote leeszaal, gerangschikt volgens afkorting. Op deze website vindt u een overzicht van alle elektronische tijdschriften (onder e-journals) Artikels uit tijdschriften die niet in de bibliotheek beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de documentatiedienst

Catalogus

Opzoeken kan in de catalogus, ook vanop uw kantoor. De collectie van de bibliotheek van de Orde van Advocaten werd opgenomen binnen het Anet. Deze Anet-catalogus ontsluit het bezit (boeken en tijdschriften) van de bibliotheken die deel uitmaken dit het netwerk van wetenschappelijke bibliotheken overwegend gevestigd in het Antwerpse, onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen.

Wifi

Er is draadloos internet beschikbaar na het ingeven van de toegangscode die u kunt bekomen bij het personeel in de leeszaal. U heeft hiermee enkel toegang tot internet, dus niet tot de databanken die op de PC's in de leeszaal raadpleegbaar zijn. Ook printen via deze toepassing is niet mogelijk.

Bibliotheek info

Open

Elke werkdag van 8.30u - 13.00u en 13.30u - 17.00u.

In juli en augustus doorlopend van 8.30u - 16.00u.

Toegang

De bibliotheek van de Orde van advocaten is een private instelling. Zij is toegankelijk voor advocaten, magistraten en werknemers van de gerechtelijke diensten die gehuisvest zijn in het gerechtsgebouw van Antwerpen - studenten dienen uitdrukkelijk toegang te vragen, telefonisch of via mail en moeten ter plaatse hun studentenkaart kunnen voorleggen.

Bibliotheek Contact

Gerechtsgebouw (lokaal E0)

Bolivarplaats 20/16, 2000 Antwerpen

03/257.80.08

bib@balieantwerpen.be

Medewerkers

Bibliothecaris: Stefanie Verstraete

Juridisch documentalist: Els Haagsman

Assistent-bibliothecaris: Maarten Tys

Bibliotheekmedewerkster: Mich Stas