Een vreemdeling (of familie van een vreemdeling) die een vraag heeft over vreemdelingenrecht, kan gratis een
eerste advies bekomen op de Vreemdelingenpermanentie.

Dat advies wordt gegeven door een advocaat en een jurist  van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen’. Dus een jurist van Atlas.

Is de vraag te complex, of is de bijstand van een advocaat nodig, dan zal de Vreemdelingenpermanentie u adviseren over de verdere mogelijkheden of u doorverwijzen.

Wie in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand, kan een tweedelijnsadvocaat toegewezen krijgen. Als u denkt dat u een advocaat nodig zal hebben en dat u onder de voorwaarden valt voor een pro deo-advocaat, lees dan zeker de pagina
over de tweedelijnsbijstand en breng alle bewijsstukken mee, zodat men u die advocaat onmiddellijk kan toewijzen.

Afdeling Antwerpen:

De vreemdelingenpermanentie vindt u vanaf 3 december 2020 elke dinsdag en donderdag van 13u00 tot 15u00 aan de Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. U komt zonder afspraak.  Breng alle belangrijke documenten in verband met uw vraag mee. Bijvoorbeeld: de beslissing van de DVZ, de uitspraak van de rechter, uw verblijfsdocument, de brief van de gemeente, ... 

Opgelet, op 29 en 31 december 2020 is het uitzonderlijk gesloten.

Elke vrijdag houdt het Bureau voor Juridische Bijstand een telefonisch spreekuur over vreemdelingenrecht, van 13u00 tot 15u00. Hiervoor kan u bellen naar het nummer 03/260 72 77.

Indien u een vraag hebt die u per mail of telefonisch wil stellen, kan u bellen naar het infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas,  integratie en inburgering Antwerpen, te bereiken telefonisch via 03/270 33 03 en per e-mail: verblijfenrechtspositie@antwerpen.be.

Afdeling Turnhout:

Verdere informatie volgt.

Afdeling Mechelen:

Verdere informatie volgt.

Veelgestelde vragen over pro Deo