Een vreemdeling (of familie van een vreemdeling) die een vraag heeft over vreemdelingenrecht, kan gratis een eerste advies bekomen op de Vreemdelingenpermanentie.

Dat advies wordt gegeven door een advocaat en een jurist van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, die vertrouwd is met vreemdelingenrecht. 

Is de vraag te complex, of is de bijstand van een advocaat nodig, dan zal de Vreemdelingenpermanentie u adviseren over de verdere mogelijkheden of u doorverwijzen.

Wie in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand, kan een tweedelijnsadvocaat toegewezen krijgen. Als u denkt dat u een advocaat nodig zal hebben en dat u onder de voorwaarden valt voor een pro deo-advocaat, lees dan zeker de pagina over de tweedelijnsbijstand, en breng alle bewijsstukken mee, zodat men u die advocaat onmiddellijk kan toewijzen.

Afdeling Antwerpen:

De vreemdelingenpermanentie vindt u elke dinsdag en donderdag van 13u00 tot 15u00 in het Sociaal Centrum Plein van het OCMW aan de Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen - Tel 03/270 33 03 - e-mail : verblijfenrechtspositie@antwerpen.be

Elke vrijdag houdt het Bureau voor Juridische Bijstand een spreekuur over vreemdelingenrecht, van 13u45 tot 16u00. Opgepast: in juli en augustus is dit op woensdag.

Afdeling Turnhout:

Verdere informatie volgt.

Afdeling Mechelen:

Verdere informatie volgt.

Veelgestelde vragen over pro Deo