Elke minderjarige kan terecht bij de jeugdpermanentie voor gratis juridisch advies en, als dat nodig is voor een advocaat die hem zal bijstaan. Elke minderjarige: arm of rijk, slachtoffer of dader.

De jeugdpermanentie en de jeugdadvocaten zijn er voor alle soorten problemen.

Voor welke problemen ?

  • Een minderjarige heeft een misdrijf gepleegd en wordt ondervraagd door de politie of moet voor de jeugdrechtbank komen
  • Een minderjarige heeft schade veroorzaakt en het slachtoffer eist een schadevergoeding
  • Een minderjarige wordt regelmatig mishandeld (thuis, op school, bij een jeugdbeweging, in een instelling, ...); het kan gaan om geweld (slagen), seksuele feiten, maar ook om extreem pestgedrag
  • Een minderjarige is slachtoffer van een ongeval of van ernstige feiten, zoals een overval, en kan een schadevergoeding bekomen
  • Een minderjarige wordt verwaarloosd
  • De ouders van de minderjarige kunnen uit de ouderlijke macht worden ontzet en er zal opvang moeten worden gezocht voor de minderjarige 

Die advocaat is er in het belang van de minderjarige. Die minderjarige is zijn cliënt en het belang van die minderjarige is waar de advocaat over waakt.

De advocaat zal dus met de minderjarige praten onder vier ogen. Ouders, school, politie, de jeugdrechter, zijn daar niet bij. Die advocaat is gebonden door het beroepsgeheim. Hij zal dus wat de minderjarige hem toevertrouwt, niet verder vertellen.

De advocaat zal de minderjarige uitleggen wat zijn rechten en zijn plichten zijn, wat er gaat gebeuren, of wat de mogelijkheden zijn en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.

Zo snel mogelijk!

Op elk ogenblik kan een minderjarige beroep doen op een advocaat van de jeugdpermanentie van de Orde van advocaten te Antwerpen.

  • Een jongere zal in Antwerpen automatisch worden bijgestaan, zelfs zonder zijn uitdrukkelijke vraag, vanaf het moment dat hij wordt aangehouden en voor hij bij de jeugdrechter wordt gehoord.
  • Bij het ontstaan van problemen, dus vóór een eventuele aanhouding of procedure of ingeval een minderjarige vragen heeft, kan hij of zij op eigen initiatief en zelf, rechtstreeks in contact treden met de advocaten van dienst op de permanentie.
  • Ook derden die bezorgd zijn om het lot van een minderjarige kunnen vertrouwelijk contact opnemen.

Elke werkdag minstens van 9.00 tot 13.00 uur houden twee advocaten van de Antwerpse balie op de rechtbank zelf permanentie. Zij worden automatisch gewaarschuwd van de aankomst van een minderjarige.

U kan hen telefonisch bereiken eveneens van 9.00 tot 13.00 uur op het rechtstreekse nummer 03 257 89 51. Op andere momenten kan u zich richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand. Zij zullen u verder helpen en zo nodig doorverwijzen.

(tel. 03 260 72 80 en fax. 03 260 72 74)

Eén van de advocaten zal de zaak behandelen en is van bij het begin, namelijk vanaf het eerste contact met het parket of met de jeugdrechtbank, bij de zaak betrokken. Dezelfde advocaat zal nadien door het Bureau voor Juridische Bijstand ambtshalve aangesteld worden om de zaak te blijven volgen, eventueel tot de minderjarige 18 jaar wordt.

Indien de zaak voorheen door uw eigen advocaat werd gevolgd, zal deze natuurlijk de zaak verder behandelen. Is hij echter niet bereikbaar op het moment dat er zich nieuwe problemen voordoen, zal de minderjarige door de permanentie worden geholpen. De eigen advocaat wordt op de hoogte gebracht zodat hij met kennis van zaken zijn tussenkomst kan verderzetten.

De minderjarige, noch de ouders, moeten voor deze bijstand een vergoeding betalen aan de advocaat die via de jeugdpermanentie wordt geraadpleegd. Dat komt doordat de advocaten die door de jeugdpermanentie worden aangeduid ambtshalve optreden. Dit geldt zowel voor de tableauadvocaten als voor de stagiairs. Zij ontvangen een bescheiden forfaitaire vergoeding van de overheid.

Voor de adressen en telefoonnummers: zoek een advocaat

AERTS Steven

ARNOLS Nadia

ARNOUTS Ilse

AUGUSTYNS Roel

AVONTROODT Benedicte

BEHIELS Véronique

BELIEN Anja

BELLENS Ann

BEYENS Evelien

BIEBUYCK Julie

BLEYS Joke

BOERMANS Andy

BOGAERTS Nina

BORRE Inge

BORREMANS Nathalie

BOSSCHAERTS Wendy

BOUMANS Kristien

BRACKE Sarah

BRAWERS Toon

BUSSCHAERT Wim

BUYSSE Sophie

CLAES Monique

CLAESSENS Linda

COECK Sarah

COLIN Hilde

CONTENT Fran

COPPIETERS Kristel

COURTIN Annick

COUWENBERG Carine

COX Kris

CROSIERS Ben

CUYVERS Bram

DAEMS Arlette

DASSEN Kathleen

DE BOECK Barbara

DE CHAFFOY Julie

DE FLO April

DE GIETER Dirk

DE GROOT Brigitte

DE KERPEL Hilde

DE MAEYER Elien

DE SCHEPPER Raf

DE SCHRIJVER Bart

DE VLEESHOUWER Anouk

DE WEVER Annick

DE WIT Pieter

DE WOLF Nadine

DENCKENS Jente

DENISSEN Mieke

DIERCKX Caroline

DOUWEN Ils

DRIES Tessa

DUCHATEAU Katrien

DYCKMANS Lore

ESHAGHZEY Mariam

FAES Inge

FLAVIANI Norina

FRANSSENS Julie

GEENS Hilde

GEERTS Ellen

GEYSEN Romy

GILIS Saskia

GOOSSENS Veerle

GOOSSENS Reinhilde

GORIS Petra

GOVAERTS Eline

HELSEN Annelies

HELSEN Jan

HENQUIN Michel

IEMANTS Ellen

IMLER Tim

JACOBS Evelien

JANS Stijn

KEMPENAERS Marjo

KEYMIS Lieselot

KUTZ Laura

KUYL Kelly

LAGROU Sylvia

LEGRAND Nick

LENS Eva

LEYSEN Tania

LIBERT Karin

LUYCKX Wouter

LUYTEN Ariane

MAES Barbara

MARIENS Katy

MARISSENS Annelies

MARTENS Ann

MASSON Kris

MEULDERS Hilde

MISSAL Jean-François

MOLS Freddy

MORTIER Annick

NAJAT Joundi

NEDEE Saskia

NEEFS Martine

NOTELTEIRS An

PARMENTIER Freya

PAUWELS Francine

PEETERS Christel G.J.

PEETERS Nancy

PEETERS Lieve

PENNINCKX Christine

PIERLET Carmen

RIEMIS Janou

ROBBERECHTS Evelyn

ROEKENS Karine

RUTTEN Isabelle

SCHEERS Ann

SCHOOVAERTS Hanne

SCHUTT Stijn

SEGERS Charlotte

SEGERS Katrien

SMEETS Frans

SMET Kristina

SMETS Myriam

SMIT Tanja

SMITS Paul

SROKA Sylvia

STEVENS Riet

SWELDENS Laurence

TALPE Ine

TIELENS Karen

VAN ALPHEN Marian

VAN DAELE Katrien

VAN DAMME Nathalie

VAN DE MERLEN Nathalie

VAN DE VELDE Geertrui

VAN DEN BOSCH Chantal

VAN DEN BRUEL Marlies

VAN DER MAAT Ann

VAN DER MUSSELE Eric

VAN DER VEKEN Avelien

VAN EEMEREN Dorien

VAN GENECHTEN Valerie

VAN HEUCKELOM Loes

VAN HOUDENROGGE Stevie

VAN ISTERDAEL Ilse

VAN LAER Mieke

VAN LEEMPUT Paul

VAN LIERDE Catherine

VAN PETEGEM Elien

VAN PUT Bob

VAN REMOORTEL Evy

VAN SANDE Nathalie

VAN WEERDT Elke

VAN WESEMAEL Sofie

VAN WYMERSCH Michel

VAN ZAND Iris

VANAEKEN Bart

VANBESIEN Stefan

VANDEN Acker Bieke

VANDEN BERGH Lieve

VANDENBORRE Tine

VANDER VELPEN Hanne

VANDERZANDE Karin

VANHALLE Katrien

VANHERCK Stijn

VANSANTVOORT Joke

VANUYTVEN Shannen

VERBOVEN Lindsay

VERBOVEN Kelly

VERHAEGEN Bieke

VERHERSTRAETEN Nathalie

VERHUIZEN Karen

VERJAUW Liliane

VERPOORTEN Peter

VERSCHUEREN Vera

VERSTAPPEN Chris

VOLCKAERT Astrid

VOLDERS Diane

VREYSEN Britt

WECKHUYSEN Wendy

WELTERS Lien

WIELOCKX Ilka

WIJNS Pascale

WILLEMS Petra

WYCKMANS Moranne

YIGIT Bayram

De permanentie bij de jeugdrechtbank is een waarborg voor elementaire juridische
bijstand voor elke minderjarige. 

Deze permanentie werd opgestart in 1988 : reeds gedurende jaren krijgt de
minderjarige een advocaat toegewezen op de dag zelf van het eerste verhoor door
het parket of de jeugdrechtbank. In Antwerpen heeft men dus niet moet wachten
op recente wetswijzigingen, waardoor een advocaat wordt aangeduid voor
minderjarigen binnen de twee dagen na het bericht van het Openbaar
Ministerie. 


Dit resultaat is overigens slechts mogelijk dankzij een goede samenwerking tussen
balie, magistratuur en griffiediensten. 


Voor bijkomende informatie over de permanentie bij de jeugdrechtbank kan u terecht
bij het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen.
Deze dienst houdt zich ook bezig met de kosteloze rechtshulp aan
minvermogenden. 


Bureau voor Juridische Bijstand

Afdeling Antwerpen:

Gerechtsgebouw - Bolivarplaats 20/15

2000 Antwerpen

Tel. 03 260 72 80

Fax. 03 260 72 74

e-mail : bjb@balieantwerpen.be 

Afdeling Turnhout:

Kasteelplein 1, 2300 Turnhout
T. 014 42 22 77
F. 014 42 07 89
e-mail: bjbturnhout@balieantwerpen.be

Afdeling Mechelen:

Keizerstraat 20, 2800 Mechelen
T. 015 20 90 63
F. 015 21 21 35
bjbmechelen@balieantwerpen.be

Voor bijkomende informatie over de rol en de werking van het Bureau voor Juridische
Bijstand kan u contact opnemen met het Bureau zelf op bovenstaand adres.

Veelgestelde vragen over pro Deo