Elke minderjarige kan terecht bij de jeugdpermanentie voor gratis juridisch advies en, als dat nodig is voor een advocaat die hem zal bijstaan. Elke minderjarige: arm of rijk, slachtoffer of dader.

De jeugdpermanentie en de jeugdadvocaten zijn er voor alle soorten problemen.

Voor welke problemen ?

  • Een minderjarige heeft een misdrijf gepleegd en wordt ondervraagd door de politie of moet voor de jeugdrechtbank komen
  • Een minderjarige heeft schade veroorzaakt en het slachtoffer eist een schadevergoeding
  • Een minderjarige wordt regelmatig mishandeld (thuis, op school, bij een jeugdbeweging, in een instelling, ...); het kan gaan om geweld (slagen), seksuele feiten, maar ook om extreem pestgedrag
  • Een minderjarige is slachtoffer van een ongeval of van ernstige feiten, zoals een overval, en kan een schadevergoeding bekomen
  • Een minderjarige wordt verwaarloosd
  • De ouders van de minderjarige kunnen uit de ouderlijke macht worden ontzet en er zal opvang moeten worden gezocht voor de minderjarige 

Die advocaat is er in het belang van de minderjarige. Die minderjarige is zijn cliënt en het belang van die minderjarige is waar de advocaat over waakt.

De advocaat zal dus met de minderjarige praten onder vier ogen. Ouders, school, politie, de jeugdrechter, zijn daar niet bij. Die advocaat is gebonden door het beroepsgeheim. Hij zal dus wat de minderjarige hem toevertrouwt, niet verder vertellen.

De advocaat zal de minderjarige uitleggen wat zijn rechten en zijn plichten zijn, wat er gaat gebeuren, of wat de mogelijkheden zijn en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden.

Zo snel mogelijk !

Op elk ogenblik kan een minderjarige beroep doen op een advocaat van de jeugdpermanentie van de Orde van advocaten te Antwerpen.

  • Een jongere zal in Antwerpen automatisch worden bijgestaan, zelfs zonder zijn uitdrukkelijke vraag, vanaf het moment dat hij wordt aangehouden en voor hij bij de jeugdrechter wordt gehoord.
  • Bij het ontstaan van problemen, dus vóór een eventuele aanhouding of procedure of ingeval een minderjarige vragen heeft, kan hij of zij op eigen initiatief en zelf, rechtstreeks in contact treden met de advocaten van dienst op de permanentie.
  • Ook derden die bezorgd zijn om het lot van een minderjarige kunnen vertrouwelijk contact opnemen.

Elke werkdag minstens van 9.00 tot 13.00 uur houden twee advocaten van de Antwerpse balie op de rechtbank zelf permanentie. Zij worden automatisch gewaarschuwd van de aankomst van een minderjarige.

U kan hen telefonisch bereiken eveneens van 9.00 tot 13.00 uur op het rechtstreekse nummer 03 257 89 51. Op andere momenten kan u zich richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand. Zij zullen u verder helpen en zo nodig doorverwijzen.

(tel. 03 260 72 80 en fax. 03 260 72 74)

Eén van de advocaten zal de zaak behandelen en is van bij het begin, namelijk vanaf het eerste contact met het parket of met de jeugdrechtbank, bij de zaak betrokken. Dezelfde advocaat zal nadien door het Bureau voor Juridische Bijstand ambtshalve aangesteld worden om de zaak te blijven volgen, eventueel tot de minderjarige 18 jaar wordt.

Indien de zaak voorheen door uw eigen advocaat werd gevolgd, zal deze natuurlijk de zaak verder behandelen. Is hij echter niet bereikbaar op het moment dat er zich nieuwe problemen voordoen, zal de minderjarige door de permanentie worden geholpen. De eigen advocaat wordt op de hoogte gebracht zodat hij met kennis van zaken zijn tussenkomst kan verderzetten.

De minderjarige, noch de ouders, moeten voor deze bijstand een vergoeding betalen aan de advocaat die via de jeugdpermanentie wordt geraadpleegd. Dat komt doordat de advocaten die door de jeugdpermanentie worden aangeduid ambtshalve optreden. Dit geldt zowel voor de tableauadvocaten als voor de stagiairs. Zij ontvangen een bescheiden forfaitaire vergoeding van de overheid.

Voor de adressen en telefoonnummers: zoek een advocaat

AERTS Steven

ARNOLS Nadia

AUGUSTYNS Roel

BARTHELS Luc

BEHIELS Véronique

BIJTTEBIER Johan

BOGAERTS Nina

BOSSUYT Kristof

BRACKE Sarah

BROES Paula

BUSSCHAERT Wim

CLAES Frederique

COECK Sarah

CONTENT Fran

CORNILLE Peter

COSSAER Marina

COURTIN Annick

CROSIERS Ben

COX Kris

DAEMS Arlette

DASSEN Kathleen

DE GIETER Dirk

DE GROOT Brigitte

DE LOOF Pieter

DE PAUW Lucas

DE SCHEPPER Raf

DE SCHRIJVER Bart

DE SMEDT Sarah

DE WEVER Annick

DE WOLF Nadine

DEBROCK Theresia

DECKERS Marc

DIERCKX Caroline

DIRVEN Myriam

DOUWEN Ils

GOOSSENS Veerle

GOOSSENS Reinhilde

HELSEN Jan

HENQUIN Michel

HEREMANS Ann

JANS Stijn

KEMPEN Mario

KEMPENAERS Marjo

KEYMIS Lieselot

LAGROU Sylvia

LAMBRECHT Annelies

LIBERT Karin

LOODTS Lieve

MAAS Cato

MARISSENS Annelies

MARTENS Ann

MASSON Kris

MISSAL Jean-François

MORTIER Annick

NEDEE Saskia

NEEFS Martine

NOTELTEIRS an

PAUWELS Francine

PEETERS Christel G.J.

PEETERS Nancy

ROBBERECHTS Evelyn

ROEKENS Karine

SCHEERS Ann

SCHUTT Stijn

SEGERS Katrien

SMEETS Frans

SMET Kristina

SMIT Tanja

STEEL Michiel

STEVENS Riet

TALPE Ine

THOEN Johan

THOMAS Anthony

TIELENS Karen

TORNEY Silvia

VAN ALPHEN Marian

VAN DAMME Nathalie

VAN DE MERLEN Nathalia

VAN DE VELDE Geertrui

VAN DEN BOSCH Chantal

VAN DER MUSSELE Eric

VAN DYK Nathalie

VAN ISTERDAEL Ilse

VAN LAER Mieke

VAN LEEMPUT Paul

VAN LIERDE Catherine

VAN PUT Bob

VAN STEENKISTE Nicolaas

VAN ZAND Iris

VANAEKEN Bart

VANDEN BERGH Lieve

VANDER VELPEN Hanne

VANDERZANDE Karin

VANHALLE Katrien

VERHELST Rutger

VERSTAPPEN Chris

VREYSEN Britt

WILLEMS Ann

De permanentie bij de jeugdrechtbank is een waarborg voor elementaire juridische bijstand voor elke minderjarige. 

Deze permanentie werd opgestart in 1988 : reeds gedurende jaren krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen op de dag zelf van het eerste verhoor door het parket of de jeugdrechtbank. In Antwerpen heeft men dus niet moet wachten op recente wetswijzigingen, waardoor een advocaat wordt aangeduid voor minderjarigen binnen de twee dagen na het bericht van het Openbaar Ministerie. 

Dit resultaat is overigens slechts mogelijk dankzij een goede samenwerking tussen balie, magistratuur en griffiediensten. 

Voor bijkomende informatie over de permanentie bij de jeugdrechtbank kan u terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen. Deze dienst houdt zich ook bezig met de kosteloze rechtshulp aan minvermogenden. 

Bureau voor Juridische Bijstand

Afdeling Antwerpen:

Gerechtsgebouw - Bolivarplaats 20/15

2000 Antwerpen

Tel. 03 260 72 80

Fax. 03 260 72 74

e-mail : bjb@balieantwerpen.be 

Afdeling Turnhout:

Verdere informatie volgt.

Afdeling Mechelen:

Verdere informatie volgt.

Voor bijkomende informatie over de rol en de werking van het Bureau voor Juridische Bijstand kan u contact opnemen met het Bureau zelf op bovenstaand adres.

Veelgestelde vragen over pro Deo