Veelgestelde vragen

Stagiair

Vanaf wanneer ben ik advocaat-stagiair?

Nadat u elke voorafgaande verplichting hebt vervuld, gaande van de eedaflegging tot de opening van een derdenrekening, laat u zich voorstellen door uw stagemeester aan de stafhouder. Vervolgens zal de Stagecommissie nagaan of u en uw stagemeester elke noodzakelijke verplichting hebben voldaan. In haar eerstvolgende zitting zal de Raad van de Orde, na advies van de Stagecommissie, uw verzoek tot opname op de lijst van advocaat-stagiairs behandelen. Tot het moment dat u niet bent ingeschreven op de lijst van advocaat-stagiairs, bent u geen advocaat en draagt u bijgevolg de toga niet.

Gerelateerde vragen