Veelgestelde vragen

Stagiair

Vanaf wanneer ben ik advocaat-stagiair?

Nadat u de eed aflegde en om inschrijving aan de balie van uw keuze verzocht, wordt de administratieve procedure opgestart: uw verzoek wordt ad valvas bekend gemaakt gedurende 2 weken, u opent een derdenrekening, laat uzelf voorstellen aan de stafhouder door uw stagemeester en vervolledigt uw administratief dossier. Vervolgens zal de stagecommissie die de raad hierin adviseert nakijken of uw patron in de voorwaarden verkeert en of de bepalingen van uw stagecontract voldoen aan het stagereglement. Het is pas hierna dat de raad van de Orde in haar eerstvolgende zitting uw verzoek tot opname kan behandelen en dat u zal ingeschreven worden op de Lijst van stagiairs met ingang van de datum van de zitting van de raad. Voordien bent u nog geen advocaat en draagt u de toga niet. Opgelet: uw stagecontract kan een andere datum vermelden, deze is niet bepalend voor uw opname als advocaat.

Gerelateerde vragen