Stagiair

Inschrijving info

Bijkomende richtlijnen

Het is voor een advocaat absoluut verboden om eigen gelden met deze van cliënten of derden te vermengen. Elke nieuwe stagiair is daarom verplicht om meteen een derdenrekening te openen. Dit kan bij een bank naar keuze, op voorwaarde dat deze hiertoe een overeenkomst met de Orde sloot. Verder dient de stagiair de formulieren 'volmacht' en 'verbintenis' ondertekend terug in te leveren. De volmacht geeft inzagerecht aan de stafhouder. In de verbintenis verklaart de advocaat niet in debet te zullen gaan. De interesten op deze derdenrekening komen jaarlijks toe aan de orde.

Een advocaat is verplicht om zich aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en bij een ziekenfonds, beiden naar eigen keuze.

Daarnaast is elke advocaat automatisch, via zijn of haar baliebijdrage, verzekerd bij Prevoca, dienst dagelijkse vergoedingen. Zo heeft hij of zij recht op een dagvergoeding bij werkonbekwaamheid. 

Via zijn of haar baliebijdrage heeft iedere advocaat een beroepsaansprakelijkheidverzekering, cyberverzekering en een hospitalisatieverzekering.

Ook een collectieve ongevallenverzekering werd door de Orde genegotieerd, doch elke advocaat dient hiervoor individueel het nodige te doen (indien gewenst).

Vooraleer opgenomen te worden op de lijst van stagiairs moet de kandidaat-stagiair door zijn of haar patroon voorgesteld worden aan de stafhouder in diens kabinet. De patroon draagt de toga, de stagiair niet.

De stage (en de uitoefening van het beroep) vangt aan bij de beslissing van de Raad van de Orde tot opname van de stagiair op de lijst van de stagiairs.

Nuttige documenten voor de stagiair