Over ons

Functieverdeling

Bestuur 2023-2024

Katrien CRAUWELS, stafhouder
Jo DE MEESTER, vicestafhouder
Johan DU MONGH, prostafhouder
Jean HENDRICKX, penningmeester
Tom DEKEERSMAEKER, secretaris
Jan DE LIEN, voorzitter BJB
Tom DEGEETER, voorzitter stagecommissie
Karen DE PUNT, directeur

Opdrachthouders

Lokale vertegenwoordiger Antwerpen: vicestafhouder Jo DE MEESTER
Lokale vertegenwoordiger Mechelen:
Frédéric Thiebaut
Lokale vertegenwoordiger Turnhout:
Eva Raepsaet

Tucht
:
Klachten/briefwisseling:
Deontologie:
Stageschool:
Sociale voorzieningen:
Advies, contacten en evaluatie magistraten:
Erelonen:

Nevenactiviteiten (11bis, detachering):

Statuten, MDP
:
Controle websites, briefhoofden
Witwas:
Vormingen, vakgroepen, pleitoefening:
Verbinding raad-afgevaardigden:
Reglementen:
Toekomst beroep:
Samenwerking UA:
Communicatie:
Verzekeringen:
Salduz:
SPOC IT :
Bibliotheek:
Bemiddeling:
Advocaat & media:
Contacten bedrijfsleven, overheid en universiteit:
Vertrouwensadvocaten:
Congres en seminarie:
Opvolging andere balies:
Opvolging buitenlandse balies:

De verschillende opdrachthouders van 2023-2024 worden aangevuld van zodra de raad hierover beslist heeft.

Samenstelling raad 2023-2024

Katrien CRAUWELS, stafhouder
Jo DEMEESTER, vicestafhouder
Laura VAN GORP
Avelien VAN DER VEKEN
Eva RAEPSAET
Frédéric THIEBAUT
Johan DU MONGH
Katrien PACQUÉE
Eric BOON
Anouk DE VLEESHOUWER
Marc KIPS
Tom DEGEETER
Stéphane VAN MOORLEGHEM
Christophe VANGEEL
Vera VERSCHUEREN
Jan DE LIEN
Tom DEKEERSMAEKER

Afgevaardigden 2022-2024

Commissie Sociale Voorzieningen