Veelgestelde vragen

Pro-deo

Wanneer kan ik beroep doen op een pro Deo advocaat?

Dit hangt af van uw uw bestaansmiddelen en het bestaan van buitengewone schulden. U moet uw bestaansmiddelen en lasten bewijzen door documenten. U brengt deze mee bij uw bezoek aan het Bureau voor Juridische Bijstand, en u moet ze in elk geval onmiddellijk aan de aangestelde raadsman overmaken. Het gaat onder meer om attesten van het OCMW of bewijzen van werkloosheidsuitkeringen, loonstrookjes, attesten van de fiscus en alles wat verband houdt met uw schuldenlast. Het BJB beslist al dan niet een kosteloos advocaat aan te stellen. Wanneer u meent dat aan u ten onrechte een kosteloos advocaat werd geweigerd, kan u tegen die beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank (pas op: termijn = 30 dagen). De aangestelde advocaat mag geen provisies of erelonen vragen zonder de voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. Deze kan daartoe onder meer toelating geven wanneer uw vermogenstoestand in de loop van de procedure verbetert, of wanneer uw advocaat belangrijke bedragen van de tegenpartij kan invorderen. Als uw inkomsten vermeerderen of verminderen, moet u daarvan steeds melding maken aan uw advocaat.

Gerelateerde vragen