Veelgestelde vragen

Advocaat

Wat kost een advocaat?

De advocaat heeft het recht om zelf zijn of haar ereloon te bepalen. Het Gerechtelijk Wetboek (art. 446 ter) verplicht de advocaat wel om het ereloon te begroten met de bescheidenheid die van het ambt moet worden verwacht, waarbij de begroting moet getuigen van een billijke gematigdheid. Zonder bindend te zijn, worden drie berekeningswijzen vrij algemeen aangewend voor het begroten van het ereloon, wegens hun eenvoud en praktische hanteerbaarheid en wegens de bekendheid ervan bij het cliënteel. - vergoeding per tijdseenheid, dit is een bedrag per aanrekenbaar (deel van een) uur voor verleende diensten; - vergoeding naargelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak; - vergoeding naar de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties. Dit raakt wel enigszins in onbruik.

Gerelateerde vragen