Verkiezingen

Hieronder vindt u de kandidaten terug voor de mandaten van stafhouder Balie Provincie Antwerpen, adjunct-stafhouders Antwerpen, Mechelen en Turnhout, leden van de raad van de Orde en afgevaardigde van de stagiairs voor de kantons Antwerpen. Klik op de naam van de kandidaat voor zijn/haar voorstelling.

mr. Sofie CLEIREN

Voorstelling:

Waarde confraters, Beste stagiairs, Graag stel ik mij voor als kandidaat afgevaardigde van de stagiairs voor de kantons Antwerpen. Sta mij toe een korte uitleg te geven over mezelf en waarom ik mij graag wil engageren als vertegenwoordiger. Mijn naam is Sofie Cleiren en ik studeerde in 2020 af aan de Universiteit Antwerpen. In mijn master koos ik voor de specialisatie sociaal recht. Ik startte dit gerechtelijk jaar aan de balie bij Stappers Advocaten onder stagemeester mr. Koen Stappers. Mijn stage spitst zich toe op alle aspecten van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Als stagiair kom je voor heel wat nieuwe uitdagingen te staan, in welke rechtstak je ook start. Het is een boeiende periode vol leerrijke momenten en kansen tot persoonlijke ontwikkeling. De stage vormt als het ware de toegangspoort tot de beroepsgroep en is daarmee een determinerende periode in ieders carrière. Om deze reden vind ik het belangrijk dat naar de stagiairs geluisterd wordt en dat hun ervaringen mee worden genomen bij de besprekingen in de stagecommissie. Als afgevaardigde zou ik willen functioneren als toegankelijk aanspreekpunt en adviseren vanuit het belang van de stagiair. Met mijn kandidatuur hoop ik een luisterend oor te kunnen bieden voor ieder van ons en in te zetten op goede communicatie en afspraken tussen de stagiair en de stagemeester. Ik zou het een hele eer vinden om de functie van afgevaardigde van de stagiairs in de stagecommissie te bekleden. Ik dank jullie alvast voor het vertrouwen en het uitbrengen van een stem. Hopelijk tot snel! Hartelijke groet, Sofie Cleiren

No items found.
No items found.