Verkiezingen

Selecteer het mandaat en klik op de naam van de kandidaat voor zijn/haar voorstelling.

Mr. Maxim KORTHOUDT

Voorstelling:

“Waarde confraters, Als kandidaat voor de raad van de Orde van de balie provincie Antwerpen, stel ik me graag even aan u voor en licht ik kort de reden van mijn kandidatuur toe. Ik ben sinds oktober 2016 actief aan de Antwerpse balie bij het kantoor ‘Stappers Advocaten’, waar ik me specialiseer in het sociaal recht. Als advocaat-stagiair was ik naast het beroep zelf, ook enorm geboeid door de werking van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Ik heb dan ook de eer gehad om gedurende twee jaar als stagiairsafgevaardigde te zetelen in de stagecommissie. In die periode heb ik getracht om de belangen van de Antwerpse stagiairs naar best vermogen te behartigen en waar mogelijk mee te werken aan vernieuwing en vooruitgang. Naast mijn engagement in de stagecommissie heb ik ook de kans gekregen om in het bestuur van de Conferentie de taak van stagiairsverantwoordelijke op te nemen. Beide functies hebben mij een interessante inkijk gegeven in het reilen en zeilen aan onze balie. U stelt zich mogelijk de vraag waarom een jonge confrater zich kandidaat stelt voor de raad van de Orde. Het antwoord hierop is zeer eenvoudig. Tijdens mijn periode als stagiairsafgevaardigde kwam ik regelmatig in contact met de raad van de Orde. Wat me enorm opviel, was dat er binnen de raad geen vertegenwoordiging was van advocaten met een leeftijd tussen de 23 en 28 jaar oud. Op een populatie van 3.000 advocaten behoort nochtans 10 procent tot die leeftijdscategorie. Ik ben ervan overtuigd dat de samenstelling van de raad een weerspiegeling moet zijn van de Antwerpse advocatenpopulatie. Ook de stem van de jongere confrater moet gehoord worden op het niveau van de beleidsbepaling. Een performantere raad zal in mijn ogen ook leiden tot nog kwaliteitsvollere beleidsbeslissingen. Concreet zou ik als lid van de raad willen meewerken aan de innovatie van het beroep van advocaat. Ik denk hierbij o.a. aan de optimalisatie van de stagevoorwaarden en de minimumvergoedingen maar ook aan het creëren van een beschermend statuut voor de jonge medewerker. Ik ben alvast enorm geëngageerd om als jongere advocaat een frisse wind te laten waaien binnen de raad van de Orde. Hopelijk kan ik hiervoor rekenen op uw steun. Met confraternele groeten, Maxim Korthoudt”

Mr. Louise VANNECKE

Voorstelling:

"Geachte confraters, Mijn naam is Louise Vannecke, ondertussen het tweede jaar werkzaam als stagiair bij Arcas Law. Vanaf de aanvang van de stage aan de balie word je van de ene uitdaging in de andere gegooid, en dan te bedenken dat de studentenperiode al een hele opdracht zou zijn. Daar waar je in je academische carrière steeds kon terugvallen op een meter of peter of een gelijkaardig – meer georganiseerd - aanspreekpunt met allerhande vragen en bezorgdheden, is het minstens even belangrijk om dit comfort ook te kennen binnen de balie. Een stagiairsafgevaardigde biedt u dit comfort. Zij zijn het allereerste aanspreekpunt voor stagegerelateerde vragen en om de belangen van de stagiair te vertegenwoordigen binnen de Stagecommissie van de Orde. Voor wie is het profiel van stagiairsafgevaardigde beter weggelegd dan voor een enthousiasteling die zelf nog actief is als stagiair aan de balie en steeds bereikbaar is voor overleg rond de meest diverse punten die spelen onder de baliestagiairs. Beste medestagiair, ik ga u niet overtuigen dat ik dé beste zal zijn om u allen te vertegenwoordigen binnen de Stagecommissie. Dit zou slechts voorbarig en te overschat zijn. Wel ben ikzelf ervan overtuigd over een vat aan enthousiasme te beschikken om mijzelf aan te prijzen als de persoon die steeds bereikbaar is voor een gesprek en om de kloof naar het overleg over de meest diverse stagegerelateerde onderwerpen te verkleinen. Niet enkel een vlot aanspreekpunt zijn is belangrijk. Ik ben gedreven om oplossingen aan te reiken. Probleemoplossend denken is immers niet enkel een skill die onmisbaar is in de uitoefening van het beroep van advocaat zelf. Het zou een hele eer zijn om huidig stagiairsafgevaardigde van de afdeling Antwerpen, Mr. Maxim Korthoudt, te kunnen opvolgen. Samen met de stagiairsvertegenwoordigers van de afdeling Turnhout en Mechelen heeft hij gedurende twee jaar de belangen van elke stagiair op de meest optimale wijze behartigd. Iets wat ik met volle enthousiasme wens verder te zetten.”