Congres

Advocaat & Media

Koop uw ticket hier

Op donderdag 11 mei organiseert Balie Antwerpen een boeiend congres over advocaat en media. U bent van harte welkom. Ontdek onderaan het volledige programma, alle sprekers en praktische info. Het aantal tickets is beperkt, verzeker vandaag nog uw plaats. Tot dan!

De 6de podcast van Balie Antwerpen staat volledig in het teken van het congres. Mr. Leo Neels laat alvast zijn licht schijnen op de bijzondere thematiek. Alvast benieuwd naar een voorproefje van het congres? Beluister deze aflevering hier.

Eerste luik

14u - Opening congres door de vicestafhouder Balie Antwerpen mr. Katrien Crauwels

De bestaande regelgeving:

Mr. Jan Meerts

Advocaten staan hun cliënten bij en vertegenwoordigen ze. Niet enkel in rechte, maar vaak ook daarbuiten, zoals in de media. Wanneer de advocaat in de media optreedt, moet hij zich houden aan de algemene beginselen en de kernwaarden van het beroep. Daarnaast gelden ook bijzondere bepalingen uit de Codex en het juridisch kader, zoals dat voornamelijk door de hoogste Europese rechtspraak werd uitgetekend.

Pieter Knapen

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk orgaan voor zelfregulering van de media en behandelt klachten over de naleving van de journalistieke beroepsethiek. De Code van de Raad bevat een specifieke richtlijn over gerechtelijke berichtgeving. Hoe gaat de journalist om met de mogelijke onschuld van verdachten? In welke mate kan hij procespartijen in de berichtgeving identificeren? Wat met de geregeld weerkerende discussie over trial by media?

Thematisering:

Mr. Leo Neels

Advocaten voeren vandaag legitiem het woord over aanstaande of lopende rechtsprocedures, waarin zij al dan niet professioneel betrokken zijn. Journalisten hebben grote belangstelling voor rechtszaken die de publieke opinie raken. Ook de magistratuur voert vandaag regelmatig het woord in het publiek, met het instituut van de persrechters. Toch moet eenieder vermijden om het proces in de media te voeren, en hoort iedereen het recht op een eerlijk proces van de procespartijen te respecteren. Dat kan schuren, en leiden tot de problematisering van de relaties tussen advocaten, journalisten en magistraten. Dit congres is een gelegenheid tot samenspraak over ieders rol en verantwoordelijkheid ten bate van een moderne rechtsbedeling.

Repliek op de Thematisering:

Mr. Jan De Man

Wat wil de advocaat?

Een zaak kunnen bepleiten in de meest optimale omstandigheden en in volle onafhankelijkheid, zonder bemoeienissen van de media opdat uiteindelijk de juridische waarheid overwint en een rechtvaardige beslissing volgt, waarmee iedereen zich op het einde kan verzoenen.

Dirk Leestmans

Media en advocaat, het is en blijft een wat gespannen verhouding. In gemediatiseerde tijden worden de vragen in het debat nog wat scherper gesteld. Maar als advocaten in de media spreken, wat zeggen ze dan eigenlijk? Waar ligt de grens tussen communicatie en strategische communicatie? En zijn onder de advocaten diegene die zwijgen maar wel iets te vertellen hebben niet juist het interessantst?

16u - Pauze

Tweede luik

16u20 - Interactief debat onder leiding van Indra De Witte met panel:

Philip Heymans
Rob Hobin
Rosalie Pieters
Mr. John Maes
Mr. Christine Mussche
Ine Van Wymeersch

Conclusies door de stafhouder Balie Antwerpen mr. Johan Du Mongh

Mr. Katrien Crauwels

Mr. Katrien Crauwels is aan de balie Antwerpen sinds 1992. Zij is verbonden aan het kantoor Crowe Spark Legal en legt zich vooral toe op arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en tewerkstelling in de publieke sector. Katrien vervulde verschillende functies binnen de Orde en de OVB. Momenteel is zij vicestafhouder van de Balie Antwerpen.

Mr. Jan De Man

Mr. Jan De Man studeerde rechten en criminologie aan de VUB. Hij is advocaat aan de Balie Antwerpen sinds oktober 1975. Zijn specialisaties zijn strafrecht en verkeersrecht. Hij behandelde al meer dan 100 assisenzaken.  Daarnaast is hij voorzitter van de vakgroep Strafrecht en sinds 2021 maakt hij – na dertig jaar – opnieuw deel uit van de Raad der Orde van de Antwerpse balie.

Indra De Witte

Indra De Witte is al 10 jaar hoofdredacteur bij “de mooiste regionale krant van Vlaanderen”, Het Belang van Limburg bij Mediahuis. Ze is al 26 jaar werkzaam als journalist. Ze begon haar carrière bij VTM Nieuws, vervolgens ging ze aan de slag bij VRT (Koppen, TerZake, Panorama en de Zevende dag).

Mr. Johan Du Mongh

Mr. Du Mongh is doctor in de rechten, sinds 1993 als advocaat verbonden aan de Balie Antwerpen en wat later aan de Balie West-Vlaanderen. Hij is sinds september 2021 stafhouder aan de Balie Antwerpen. Hij treedt ook op als plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep van Antwerpen en als CEPINA-arbiter in private rechtspraak. Verder werd hij in 2006 benoemd als professor aan de KU Leuven, waar hij vandaag vakken 'familierecht', 'familiaal vermogensrecht' en 'rechtspersonen en familie' doceert.

Philip Heymans

Philip Heymans werkt sinds 2001 voor VRT NWS. Eerst als algemeen radiojournalist, sinds 2009 werkt hij op de justitieredactie. Sinds 2012 is hij voorzitter van de deontologische adviesraad van VRT NWS, en dit jaar trad hij ook toe tot de Raad voor Journalistiek. Naast zijn werk op de justitieredactie maakt hij ook enkele podcasts, waarvan “Waar is zuster Gabrielle?” de meest recente is.

Rob Hobin

Rob Hobin was advocaat arbeidsrecht en sociaal recht tot hij in 2000 rechter werd te Mechelen (6 jaar onderzoeksrechter en daarna civiel recht). In 2009 werd hij raadsheer op het hof van beroep te Antwerpen (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, en geschillen tegen de overheid - vanaf 2016: familierechter). Sedert 2019 is hij eerste voorzitter van het hof van beroep. In die hoedanigheid was hij gedurende 3 jaar voorzitter van de tuchtraad van beroep van advocaten

Pieter Knapen

Pieter Knapen is secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Van 1988 tot 2010 werkte hij als radiojournalist en hoofdredacteur voor de VRT, waar hij de fusie van de radio-, tv- en online redacties realiseerde. Daarna was hij drie jaar directeur communicatie aan de KU Leuven. Sinds 2014 is hij aan de slag hij bij de Raad voor de Journalistiek, die zich bezig houdt met de naleving van de journalistieke beroepsethiek en klachten daarover behandelt.

Dirk Leestmans

Dirk Leestmans studeerde criminologie aan de KU Leuven. Hij werkt voor VRT Nieuwsdienst en is ook verbonden aan De Juristenkrant. Dirk Leestmans maakt vooral documentaires en reportages over justitie in de brede zin van het woord: gevangeniswezen, internering, terrorisme, georganiseerde misdaad, … Hij realiseerde documentaires over grote historische rechtszaken. Zijn werk werd meermaals bekroond met nationale en internationale prijzen. Zo was hij driemaal genomineerd voorde OVB-persprijs en won hij deze met het programma over Frank Van den Bleeken, de geïnterneerde die euthanasie vroeg omwille van ondraaglijk psychisch lijden.

Mr. John Maes

Mr. John Maes is advocaat bij Balie Antwerpen sinds 1991. Zijn specialiteit is het strafrecht en het strafprocesrecht. Hij was bovendien jarenlang voorzitter van de Commissie Strafrecht binnen de schoot van de Orde van Vlaamse Balies.  Mr. Maes is tevens docent strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor de stagiairs.

Mr. Jan Meerts

Mr. Jan Meerts is advocaat te Antwerpen sedert oktober 1987. Tussen 2016 en 2018 was hij stafhouder van de balie van Antwerpen. Sinds 1 september 2020 is hij bestuurder bij de OVB, bevoegd voor deontologie, tucht en regulering.

Mr. Christine Mussche

In de eerste jaren van haar loopbaan specialiseerde Christine Mussche zich in het jeugdrecht. Ze evolueerde richting strafrecht door een fascinatie voor het menselijk gedrag, het falen van dat gedrag en de oorzaken daarvan. Haar mensvisie loopt als een rode draad doorheen de integere manier waarop ze slachtoffers en daders van misdrijven bijstaat. Christine Mussche weet een jarenlange ervaring als strafpleiter te combineren met een frisse kijk en ze blijft zich verrijken met telkens nieuwe materies die aanleunen bij het strafrecht met de bedoeling de cliënt op de meest volwaardige manier bij te staan. Ze treedt op in het strafrecht in de brede zin en heeft een bijzondere expertise in zedenmisdrijven, geweld en #MeToo-zaken.

Mr. Leo Neels

Leo Neels is prof. em. van de KU Leuven en UAntwerpen, waar hij mediarecht doceerde. Hij legde de eed als advocaat af in 1975, en was laatste verbonden aan Loeff Claeys Verbeke en Allen & Overy (1994-2003). Hij verliet de Balie om CEO te worden van VTM (1989-1994), en later van van pharma.be (2003-2013) en de denktank Itinera (2014-2021).  Vandaag is hij terug verbonden aan de Balie Antwerpen.

Rosalie Pieters

Rosalie Pieters studeerde in 2001 af aan de faculteit Rechten aan de KU Leuven. Hierna volgde ze het postgraduaat Journalistiek aan het Vlekho. Van 2004 – 2007 werkte ze voor de nieuwsdienst van FM Brussel. Sinds 2008 werkt ze voor VTM Nieuws, waar ze vooral de juridische verslaggeving voor haar rekening neemt.

Ine Van Wymeersch

Ine Van Wymeersch is juriste van opleiding. Van 2006 tot 2009 was ze juridisch adviseur bij de lokale politie van Brussel-Elsene, waarna ze als magistraat op het parket van Brussel aan de slag ging. In 2019 ruilde ze de functie bij het Brussels parket in voor het parket van Halle-Vilvoorde, als procureur des Konings.  In februari 2023 werd mevr. Van Wymeersch, na voordracht door het College van procureurs-generaal, door de ministerraad aangesteld als magistraat-drugscommissaris. Zij zal de strijd tegen de drugscriminaliteit coördineren.

Het congres 'Advocaat & Media' vindt plaats op donderdag 11 mei. En dit in het nieuwe event- en congrescentrum Vestar te Antwerpen. Het congres start om 14u, we openen de deuren om 13u. Het einde is voorzien omstreeks 18u, waarna u welkom bent met ons nog een glas te drinken.

Tickets zijn vanaf nu te koop via deze link. De algemene inkomprijs bedraagt 150 euro, advocaat-stagiairs betalen 120 euro. U kan ook meteen een parkingticket kopen. Na betaling ontvangt u het ticket rechtstreeks in uw mailbox. U kan bij het afrekenen ook een debetnota opvragen.

Deelname levert u 4 punten permanente vorming op.

Praktische info Vestar:

Vestar bevindt zich in 't Groen Kwartier. Er is een eigen parking (5 euro), maar ook met het openbaar vervoer is de locatie vlot bereikbaar.  Alle informatie hierover vindt u hier terug.

Eventlocatie: Van Diepenbeeckstraat 12 – 2018 Antwerpen

Inrit parking: Lamorinièrestraat 53 – 2018 Antwerpen