Themadatabanken

Vennootschapsrecht

Artikelsgewijze compilatie van parlementaire voorbereidingen van WVV

Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht

Gecoördineerde statuten (welke vanaf vanaf 1 mei 2019 zijn neergelegd): www.notaris.be/statuten.