Themadatabanken

Griffierechten

Mededeling FOD Justitie met betrekking tot de griffierechten
Arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof – Vernietiging van de wet van 28 februari 2015 maar behoud van de gevolgen tot en met 31 augustus 2017 – Geen wetgevende hervorming – Tijdelijke toepassing van de oude programmawet van 22 juni 2012 Tarieven vanaf 1 september 2017