Uitschrijven

Waarde confrater,

U heeft zonet aangegeven dat u zich wenst uit te schrijven uit de nieuwsberichten, die u door Balie Provincie Antwerpen regelmatig worden toegestuurd.

De berichten die door Balie Provincie Antwerpen worden gestuurd, zijn onontbeerlijk om de taak die de Orde (de stafhouder, de raad van de Orde, de afgevaardigden en het Bureau voor Juridische Bijstand) ingevolge artikel 455 van het Gerechtelijk Wetboek werd toebedeeld, uit te voeren.

Aan de hand van de nieuwsberichten wordt u in kennis gesteld van reglementen, deontologische regels en adviezen, de werking van de tweedelijnsbijstand, opleidingen, verkiezingen, belangrijke gebeurtenissen en andere berichten in de meest ruime zin, in het belang van de beroepsgroep.

De verwerking van uw e-mailadres is dus noodzakelijk om aan onze wettelijke opdracht te kunnen voldoen, waardoor wij overeenkomstig art. 17.3.b AVG niet op uw verzoek kunnen ingaan.

Bij verdere vragen of wenst u meer informatie, kan u zich tot de Orde wenden.

Met confraternele groeten,

Stafhouder Balie Provincie Antwerpen