Nieuws

Nieuwjaar 2018

Stafhouder
February 1, 2018

Nieuwjaar 2018 

Waarde confraters, Ik wens u een gezond en vreugdevol 2018. Gezondheid komt op de eerste plaats, ook de geestelijke gezondheid. Behoud steeds de juiste balans tussen werk en privé. 2018 wordt een belangrijk jaar, met onze bijzondere aandacht voor de fusie en voor de modernisering van het beroep.

De fusie moet een feit zijn op 1 september 2018. Noteer alvast vrijdag 7 september 2018, datum van de plechtige openingszitting van de eengemaakte provinciale Antwerpse balie. Voordien moeten de drie raden van de Orde de afdelingsbalies opheffen en een nieuwe balie oprichten, een verkiezingsreglement uitschrijven en de fusie verder vlekkeloos voorbereiden. U zal de verdere stappen richting fusie nauwgezet kunnen volgen via de nieuwe website www.éénbalie.be, die vanaf medio januari online gaat. Op dinsdag 20 februari om 12u00 zal bovendien een bijzondere algemene vergadering worden gehouden, waarop de fusiewerkzaamheden grondig zullen toegelicht en uw vragen beantwoord worden.

Naast de fusie is er de modernisering van het beroep. Zowel de ministeriële experten alsook de OVB bereiden teksten voor. Ook de inbreng van onze eigen balie wordt verwacht. Niet alleen de leden van de raad en de afgevaardigden, maar ook iedere confrater mag ons hierover zijn standpunt laten weten. Modernisering betekent meegaan met legal tech en big data. Daarbij is het delen van kennis van groot belang. De Antwerpse balie deelt kennis via de vakgroepen, vanaf volgende week professioneel ondersteund via Knowlex. Ik nodig u uit om vooral uw interessante onuitgegeven rechtspraak via de vakgroepen te delen. De besturen van de 12 vakgroepen zorgen hierbij voor de nodige ondersteuning.

Verder deel ik u met bijzonder genoegen mee dat de Antwerpse en Turnhoutse Orde een overeenkomst hebben gesloten met Wolters Kluwer betreffende Jura, de digitale bibliotheek met alle geactualiseerde wetgeving en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Om deze digitale bibliotheek te verheffen tot een minimum standaard voor iedere Antwerpse en Turnhoutse advocaat, zal het basispakket Jura Balie voortaan voor iedereen verworven zijn. Het abonnement hierop is inbegrepen in de baliebijdrage, die dan ook in die beperkte mate verhoogd wordt. De meerwaarde aan kwaliteit die de ganse Antwerpse balie hierdoor kan bieden, rechtvaardigt alleszins deze weloverwogen beslissing. De confraters of kantoren die reeds geabonneerd zijn, behouden hun aansluiting en ontvangen op de contractuele vervaldag per aangesloten licentie een creditnota ter waarde van de verhoging van de baliebijdrage. In samenspraak met Wolters Kluwer zullen toelichtingen en trainingen worden voorzien. U wordt hierover spoedig verder ingelicht. Ik hoop dat het u allen (we vormen vanaf september een provinciale balie van bijna 2.800 advocaten) goed gaat in het nieuwe jaar en streef met u verder naar nog meer kwaliteit en integriteit, ook in 2018!

Uw stafhouder, Jan Meerts

 

Geschreven door:

Meer nieuws