Nieuws

Brief fusie vanwege de stafhouder

Stafhouder
March 5, 2018

Waarde confraters,

Na meer dan 206 jaar Orde van advocaten te Antwerpen, werd opnieuw geschiedenis geschreven.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2018 ging de raad van de Orde, samen met de raden van de Orde van de balies van Turnhout en Mechelen, op seminarie in Herentals.

Dit seminarie was uitsluitend gewijd aan de fusie tussen de drie Ordes van de provincie Antwerpen en moet als een belangrijke historische stap in de geschiedenis van onze Ordes bestempeld worden.

Op vrijdagnamiddag 2 maart 2018 hebben de drie raden van de Orde elk afzonderlijk beslist om hun Orde niet langer te organiseren op het niveau van de afdeling van de rechtbank, maar op het niveau van de rechtbank (gerechtelijk arrondissement) Antwerpen. Deze nieuw opgerichte Orde van advocaten draagt de volgende naam : Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen.  U leest de beslissing van de raad hier. Bovendien kan u de verdere evolutie en de genomen beslissingen ook steeds raadplegen op www.éénbalie.be.

Deze nieuwe provinciale Orde zal concreet van start gaan op 1 september 2018, maar voordien zullen er uiteraard verkiezingen georganiseerd worden (stafhouder, adjunct-stafhouders, leden van de raad, OVB-afgevaardigden, stagiairsafgevaardigde) voor het gerechtelijk jaar 2018-2019. Hiertoe hebben de drie raden op vrijdagnamiddag 2 maart 2018 ook reeds het nieuwe verkiezingsreglement goedgekeurd.

Op zaterdag 3 maart 2018 hebben de raden vervolgens uitvoerig gedebatteerd over een aantal toekomstige reglementen (BJB,  bijstand Salduz, taxatie en invordering van erelonen, vakgroepen, …).

Deze fusie is het resultaat van het niet aflatende werk van vele medewerkers binnen de drie Ordes en de uitstekende sfeer van samenwerking.

Op vrijdag 23 maart 2018 om 11.00 uur volgt de Buitengewone Algemene Vergadering van de drie balies die zal doorgaan in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep. De minister van Justitie zal onze gast zijn en spreken over het hertekend balielandschap. Bovendien zullen de fusie en het verkiezingsreglement verder toegelicht worden.

Ik reken op uw talrijke aanwezigheid.

Met confraternele groeten,

Uw stafhouder

Geschreven door:

Meer nieuws