Conseil d'administration 2023-2024

Katrien CRAUWELS, Bâtonnière
Jo DE MEESTER, Vice-Bâtonnier
Johan DU MONGH, Pro-Bâtonnier
Jean HENDRICKX, trésorier
Tom DEKEERSMAEKER, secrétaire
Jan DE LIEN, Président BJB
Tom DEGEETER, Président de la commission de stage
Karen DE PUNT, directeur

Titulaires de commandes

Représentant local Anvers: Vice-Bâtonnier Jo DE MEESTER
Représentant local Mechelen:
Frédéric Thiebaut
Représentant local Turnhout:
Eva Raepsaet

Tucht
:
Klachten/briefwisseling:
Deontologie:
Stageschool:
Sociale voorzieningen:
Advies, contacten en evaluatie magistraten:
Erelonen:
Nevenactiviteiten (11bis, detachering):
Statuten, MDP
:
Controle websites, briefhoofden
Witwas:
Vormingen, vakgroepen, pleitoefening:
Verbinding raad-afgevaardigden:
Reglementen:
Toekomst beroep:
Samenwerking UA:
Communicatie:
Verzekeringen:
Salduz:
SPOC IT :
Bibliotheek:
Bemiddeling:
Advocaat & media:
Contacten bedrijfsleven, overheid en universiteit:
Vertrouwensadvocaten:
Congres en seminarie:
Opvolging andere balies:
Opvolging buitenlandse balies:

Les différents titulaires de mandats de 2023-2024 seront complétés dès que le Conseil en aura décidé ainsi.

Composition du Conseil 2023-2024

Katrien CRAUWELS, Bâtonnière
Jo DEMEESTER, Vice-Bâtonnier
Laura VAN GORP
Avelien VAN DER VEKEN
Eva RAEPSAET
Frédéric THIEBAUT
Johan DU MONGH
Katrien PACQUÉE
Eric BOON
Anouk DE VLEESHOUWER
Marc KIPS
Tom DEGEETER
Stéphane VAN MOORLEGHEM
Christophe VANGEEL
Vera VERSCHUEREN
Jan DE LIEN
Tom DEKEERSMAEKER

Les députés 2023-2024

Comité des services sociaux