Verkiezingen

Tussen 6 juni en 17 juni as. organiseert de Orde van advocaten te Antwerpen de verkiezingen voor stafhouder en leden van de raad voor het gerechtelijk jaar 2014-2015, evenals de afgevaardigden voor balie Antwerpen in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies met een mandaat voor 2 jaar :voor 2014-2016.

De stagiairs kiezen een afgevaardigde die hen voor de eerstvolgende 2 jaar vertegenwoordigt.

De verkiezingen verlopen electronisch.

De advocaten lid van balie Antwerpen wordt gevraagd om tijdig d.i. voor 16 mei 2014 hun kandidatuur op de wijze als bij reglement bepaald in te dienen

De stafhouder aan het woord...

Nieuwsbrief advocatuur

Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
Email: